Otthon SOS asszisztencia biztosítás

Otthon SOS asszisztencia biztosítás

Készüljön fel a háztartási vészhelyzetekre, és nyerjen! 


NYEREMÉNYJÁTÉK!
Ha az MVM Biztosítás weboldalon keresztül bármelyik Otthon SOS asszisztencia biztosításunkat megköti, akkor Ön lehet a 4 szerencsés egyike, aki 100 000 Ft értékű Online Márkaboltok vásárlási utalvány tulajdonosa lehet. 
A nyereményjáték időtartama: 2022. október 20 – 2022. december 15.

Nyereményjáték szabályzat

Az Otthon SOS Komfort asszisztencia biztosítási csomagunkkal korlátlan alkalommal nyújtunk megoldást háztartási vészhelyzet esetén, legyen szó csőtörésről, dugulásról, üveg- vagy kulcstörésről, gázvezeték vagy elektromos hálózat meghibásodásáról. 

Kiegészítő szolgáltatásainkkal nem csak háztartási vészhelyzetekben vesszük le az Ön válláról az ügyintézés terhét és költségeit!

 • Szakiparost ajánljunk, ha nincs háztartási vészhelyzet.
 • Biztosítjuk gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülék évi egyszeri karbantartását, gázkészülék javítását.
 • Otthon SOS Komfort Plusz biztosításunkkal törésbiztosítást és kiterjesztett garanciát nyújtunk klímaberendezésre, hőszivattyúra, napkollektorra és napelemes rendszerre.

Kösse meg most bármelyik Otthon SOS asszisztencia biztosítási csomagunkat és nyerjen!

Háztartási vészhelyzet esetén garantáljuk, hogy 4 órán belül szakembert küldünk, ellenkező esetben 5000 Ft kötbért fizetünk
Átvállaljuk a vészelhárítás közben felmerült költségeket biztosítási eseményenként bruttó 100 000 Ft-ig
Túlfeszültség, áramkimaradás, csőtörés okozta károk esetén biztosítási eseményenként 100 000 Ft-ig kártalanítjuk
Szabadban tárolt vagyontárgyak lopása, vandalizmus által okozott kár esetén megtérítjük a használt értékét, helyreállítás költségét
Gázkészülékét megjavíttatjuk bruttó 300 000 Ft-ig a biztosítási időszakban
Díjmentesen elvégezzük gázkészüléke karbantartását
Otthoni, iskolai, kórházi lopás esetén megtérítjük az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét
Egyszerűen, az energiaszámlájával együtt fizetheti a biztosítás havidíját

Teljes körű ügyintézés

 • A szolgáltatások igénybevételére, illetve bejelentésére 0–24 órában van lehetőség.
 • Mindig élő hang fogadja a hívásokat.
 • Garantált szolgáltatásnyújtás, biztos kapcsolatfelvétel, pontos kiérkezés az előre egyeztetett időpontra.
 • Nincsenek váratlan kiadások; ha mégis nem várt költségek merülnének fel, a Biztosító téríti a szolgáltatási limitösszegig.
 • A kárbejelentéshez szükséges összes dokumentum beérkezését követően gyorsan, egy héten belül megtörténik a kifizetés.
 • A Biztosító garanciát vállal az elvégzett munkára, szolgáltatásra, és a költségeket is téríti a feltételek szerint.
 • A hiba- és kárbejelentésre online is van lehetőség: veszelharitas.mvm.europ-assistance.hu
 

SZOLGÁLTATÁSOK

 

Otthon SOS Komfort biztosítás szolgáltatásai


▼ Vészhelyzeti biztosítás

Biztosítási esemény: Vészhelyzet, azaz a biztosított épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következményeként jelentkező olyan helyzet, körülmény, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében.
Az Otthon SOS Komfort a következő vészhelyzetekre nyújt szakszerű megoldást teljes ügyintézéssel, költségfedezettel: 
 • eldugult a csatorna, visszaömlik a szennyvíz,
 • zárlat miatt füstöl, szikrázik a vezeték,
 • beletört a zárba a kulcs, elromlik a zár,
 • betörik az üveg,
 • csőtörés, csőrepedés miatt ázik a fal,
 • elreped vagy eltörik a gázvezeték.
Szakiparosi szolgáltatások: 
 • villanyvezeték-szerelés,
 • vízvezeték-szerelés,
 • gázvezeték-szerelés,
 • duguláselhárítás,
 • üvegezés,
 • zárszerelés.
Szakiparos-ajánlás: Vészhelyzeten (biztosítási eseményen) kívüli, illetve azon túli szakipari munkák elvégzéséhez a Biztosító a fenti pontban megjelölt, továbbá tetőfedő és festő szakmai körökben – meghatározott kiszállási és munkadíjjal dolgozó – szakiparost ajánl.
Biztosítási szolgáltatás: Vészelhárításra vonatkozó limit bruttó 100 000 Ft/káresemény (a Biztosító által átvállalt költség az egyszeri kiszállási díj, rezsióradíj, anyagköltség). A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe.


▼ Túlfeszültség-biztosítás


Biztosítási esemény: A biztosított épületben levő háztartási elektromos berendezéseknek bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt túlfeszültség (240 V feletti feszültség) miatt bekövetkező károsodása, azaz a háztartási elektromos berendezések üzemképtelenné válása (hardverhiba), ha a túlfeszültség tényét a bevizsgálást végző szerviz igazolja.

Biztosítási szolgáltatás:
 • A Biztosító a háztartási elektromos berendezések javításának vagy totálkár esetén pótlásának költségét téríti meg számla ellenében, maximum bruttó 100 000 Ft biztosítási összegig.
 • A túlfeszültség-biztosítási szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, esetenként bruttó 100 000 Ft-ig.


▼ Áramkimaradás miatti fagyasztókészülék-leolvadás biztosítás


Biztosítási esemény: A biztosított épületben levő fagyasztószekrényben, mélyhűtőládában 0 °C hőmérséklet alatt tárolt élelmiszerek bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt, előre be nem jelentett áramkimaradás következtében történő megromlása, ha az áramkimaradás tényét és időtartamát a kockázatviselés helye szerint illetékes áramszolgáltató igazolja.

Biztosítási szolgáltatás:
 • A Biztosító a károsodott élelmiszer kiskereskedelmi beszerzési árát, de legfeljebb bruttó 100 000 Ft összeget térít meg biztosítási eseményenként.
 • A fagyasztóleolvadás-biztosítás szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, esetenként bruttó 100 000 Ft-ig.

▼ Csőtörés okozta vízelfolyási biztosítás


Biztosítási esemény: A biztosított épületben bekövetkezett csőtörés miatti vízelfolyás.

Biztosítási szolgáltatás:
 • A Biztosító a csőtörésben elfolyt víz értékét és a kapcsolódó csatornahasználati díjak összegét téríti meg legfeljebb bruttó 100 000 Ft összegig biztosítási eseményenként.
 • A csőtörés esetén elfolyt víz megtérítése szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, eseményenként maximum bruttó 100 000 Ft-ig.

▼ Besurranás, trükkös lopás


Biztosítási események:

Besurranás, trükkös lopás
Biztosítási esemény az általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak eltulajdonítása oly módon, hogy az elkövető
 • nyitva hagyott nyílászárón keresztül vagy
 • a Biztosított megtévesztésével, kitalált indokkal jut be a biztosított épületbe, amelyben eközben otthon tartózkodnak.
Kórházi lopás
Biztosítási eseménynek minősül, ha a Biztosított kórházi ellátása idején és helyén a Biztosított általános háztartási ingóságait, vagyontárgyait jogtalanul eltulajdonítják.

Iskolai lopás
Biztosítási eseménynek minősül a Biztosított 6–15 éves korú gyermeké(ei)nek iskolai tartózkodása idején és helyén bekövetkezett, általános háztartási ingóságaira, a biztosított vagyontárgyaira elkövetett lopással okozott kár.

Általános háztartási ingóság: 
Általános háztartási ingóság mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a Biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak, így különösen például:
 • berendezési tárgyak: bútorok, szőnyegek, függönyök, világítótestek;
 • híradástechnikai készülékek, IT-eszközök (laptop, tablet, okostelefon), hobbieszközök (pl. sportfelszerelés, kerékpár stb.) bruttó 250 000 Ft egyedi érték alatt;
 • ruházat;
 • készpénz;
 • minden egyéb ingóság, amely nem minősül épületnek, műértéknek, nagy értékű ingóságnak (bruttó 250 000 Ft egyedi érték feletti összegű ingóság), ékszernek, drágakőnek, értékpapírnak, vállalkozói tulajdonnak.
Biztosítási szolgáltatás: A Biztosító megtéríti az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét maximum bruttó 100 000 Ft értékben, készpénz esetén 50 000 Ft értékben. 

▼ Szabadon tárolt vagyontárgyak biztosítása


Biztosítási eseménynek minősül, ha
 • a biztosított épülethez tartozó kaputelefon-rendszer(ek)ben vandalizmussal szemmel látható kárt okoznak, ha az okozott kár a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi;
 • a biztosított épület telkén belül telepített dísz- és haszonnövényekben vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják;
 • a biztosított épületben elhelyezett, szabadon álló építményekben (rögzített lámpatestek, padok, játszótéri gyerekjátékok) vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják;
 • a biztosított épületre rögzített riasztórendszerben, a biztonsági kamerában, az elektromos kapumozgató szerkezetekben, bejárati ajtóban vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják;
 • a biztosított épület külső homlokzatán graffitival kárt okoznak;
 • a biztosított épület falához rögzített antennában, csatornarendszerben, klímaberendezésben vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják,
 • általános háztartási ingóságnak minősülő, kültéri vagyontárgyakban (kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, kerti gyerekjáték, mobil medence, napközben átmenetileg a lakáson kívül tartott kerékpár, babakocsi) vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják.
Biztosítási szolgáltatás: A Biztosító megtéríti az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét, illetve a vandalizmussal okozott kár helyreállítási költségét összesen maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint értékben.

▼ Bankkártya, okmányok és kulcsok pótlásának biztosítása


Biztosítási esemény: A Biztosított bankkártyáinak és egyéb biztosított vagyontárgyaknak a Biztosítottól való egyidejű ellopása, elrablása vagy a Biztosított által való elvesztése.

Biztosítási szolgáltatás: 
Pótlási költségek: A szolgáltatás fedezi az összes költséget, amely a Biztosítottnál a bankkártya/ bankkártyák pótlásával és letiltásával, a kulcsok újbóli elkészítésével és az okmányok újbóli kibocsátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen költségeket a Biztosító összesen legfeljebb 50 000 Ft összegig vállalja, az ezt meghaladó költségek a Biztosítottat terhelik.
Külföldi asszisztenciaszolgáltatás, szállás és továbbutazás költségei: Ha a biztosítási esemény külföldön következik be, a telefonos asszisztencián keresztül a Biztosított kérésére a Biztosító megadja számára a helyi magyar nagykövetség, a helyi rendőrség elérhetőségét, illetve általános eljárási tanácsokat nyújthat.
Ha a biztosítási esemény kapcsán a Biztosított szállásfoglalása vagy továbbutazása a dokumentumai hiánya miatt nem lehetséges, a Biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. A szállás és a továbbutazás költségeit a Biztosító legfeljebb összesen 150 000 Ft összegig vállalja.
 • Szállás megszervezése és térítése. A Biztosító vállalja a Biztosított – a biztosítási esemény közelében lévő, 3 csillagos szállodában, reggeli étkezéssel történő – elhelyezésének megszervezését és annak költségét legfeljebb 2 éjszakára.
 • Továbbutazás megszervezése és térítése. A Biztosító vállalja a Biztosított vonattal (2. osztályon), távolsági busszal, illetve – ha az utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe, és erre lehetőség van – repülőgéppel (turistaosztályon) történő továbbutazásának megszervezését és költségének térítését a célállomásig vagy a Biztosított választása alapján a lakhelyéig.


További szolgáltatások az Otthon Komfort biztosításhoz

Az Otthon SOS Gázszerviz, Otthon SOS Gázőrzők, Otthon SOS Gázőrzők Plusz biztosítások tartalmazzák az Otthon SOS Komfort biztosítás szolgáltatásait.

▼ Otthon SOS Gázszerviz csomag – gázkészülék-javítási szolgáltatás


Biztosítási esemény: A biztosított vagyontárgynak a kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható tartós – nem külső behatásra történt – mechanikai, elektromos, elektronikus meghibásodása, amelynek következtében az részben vagy egészben működésképtelenné vált.

Biztosított vagyontárgyak: 
A biztosított épületben magáncélú felhasználásban lévő, lent felsorolt gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülék(ek), amely(ek) megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:
 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása Magyarországon történt,
 • vásárláskori értéke eléri a bruttó 20 000 Ft-ot,
 • kora (a vásárlás napjától számítva) nem több, mint 15 év,
 • a kár időpontjában a biztosított épület berendezéseinek részét képezi,
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó garanciája már nincs rá érvényben,
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla (blokk) áll róla rendelkezésre,
 • a következő kategóriák valamelyikébe tartozik: konvektorok, átfolyós vízmelegítők, fali/álló fűtő- és kombi kazánok, kondenzációs kazánok.
Biztosítási szolgáltatás:
 • A Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetében vállalja, hogy megszervezi a biztosított vagyontárgy megjavítását, és vállalja ennek költségeit a biztosítási összeg összeghatárán belül, illetve amennyiben a vagyontárgy nem javítható, kártalanítást nyújt a biztosítási összeg összeghatárán belül.
 • A Biztosító nem biztosítási esemény bekövetkezése esetében (pl. garanciaidőn belüli vagy várakozási időszakon belüli meghibásodás) vállalja szervizek telefonszámainak, elérhetőségeinek megadását, valamint időpont-egyeztetést azzal, hogy az igénybe vett javítási szolgáltatás költségei nem a Biztosítót terhelik.    
 • Javítási/kártalanítási szolgáltatás: Amennyiben a biztosított épületben valamilyen hirtelen fellépő hiba folytán nincs fűtés, vagy nincs gázüzemű készülékből származó meleg víz, és a helyszínre érkező szakember megállapítja, hogy a gázkészülék szabályosan, évente átvizsgálásra került, és amennyiben az nem a Biztosított önhibájából vált használhatatlanná, a hiba elhárítását maximum bruttó 300 000 Ft összegig a Biztosító fizeti.
 • A Biztosító ezt a szolgáltatást fűtésre szolgáló gázüzemű készülékre a tárgyév október 15-e és a tárgyévet követő év április 15-e közötti időszakban nyújtja, míg gázüzemű készülékből származó meleg víz kapcsán teljes évben szolgáltat.

▼ Otthon SOS Gázőrzők csomag – gázkészülék-karbantartási szolgáltatás


Biztosítási szolgáltatás: Gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek évi egyszeri karbantartása a fűtési idényen kívül.
Szolgáltatási időszak: minden év május 1 – október 31. között
A Biztosított a kockázatviselési időszakon belül egy alkalommal jogosult karbantartásra. Amennyiben a kockázatviselés kezdő időpontja április 1. napját követő időpont, a szolgáltatás csak a kockázatviselés kezdő időpontjának első évfordulójától vehető igénybe, figyelemmel a szolgáltatási időszakra.

▼ Otthon SOS Gázőrzők Plusz csomag – gázkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatás


Biztosítási szolgáltatások: Az Otthon SOS Gázőrzők Plusz biztosítás a következő biztosítási termékek szolgáltatásait nyújtja: Otthon SOS Gázszerviz és Otthon SOS Gázőrzők.
 • Gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek javítására szakszerviz ajánlása és időpont-egyeztetés a javításra, korlátlan számban.
 • Javítási költség átvállalása vagy kártalanítás legfeljebb 300 000 Ft összeghatárig, egy kockázatviselési időszakon belül egy alkalommal.
 • Gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek évi egyszeri karbantartása a fűtési idényen kívül.

 

Otthon SOS Komfort Plusz biztosítás szolgáltatásai


▼ Klíma, hőszivattyú, napkollektor, napelemes rendszer töréskára


Biztosított vagyontárgyak: a Biztosított épületben magáncélú felhasználásban lévő 
 • klíma beltéri és kültéri egysége, 
 • hőszivattyú beltéri és kültéri egysége,
 • napkollektorok és 
 • napelemrendszer, azaz a napelemek a kiegészítő egységekkel és az inverter. 
Amennyiben megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek: 
 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása/beépítése Magyarországon történt,
 • kora (a beépítés napjától számítva) klímaberendezés esetén maximum 7 év, napkollektor, napelem, hőszivattyú esetén maximum 15 év,
 • a kár időpontjában a biztosított épület berendezéseinek részét kell, hogy képezze, 
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs rá érvényben (kiterjesztettgarancia-biztosítási esemény bekövetkezése esetében), 
 • a biztosított készülék rendszeres átvizsgálása, karbantartása – klíma esetén évente, hőszivattyú esetén 6 havonta (vagy a gyártó ajánlása szerint) – megtörtént (javítási/kártalanítási biztosítási szolgáltatás esetén),
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla.
Biztosítási szolgáltatások:

a)    Javítás: vagyontárgy megjavításának megszervezése, költségek megfizetése a biztosítási összeghatárig (önrész alkalmazásával)
b)    Kártalanítás: amennyiben a vagyontárgy nem javítható, akkor a biztosítási összeg erejéig a Biztosító kártalanítást nyújt. 
c)    Szervizek elérhetőségeinek megadása, időpont-egyeztetés.
Biztosítási szolgáltatás felső határa: kockázatviselési időszakon belül egy készülékre teljesít javítási/kártalanítási szolgáltatást, melynek összege (az önrész levonása után) nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy káridőponti újértékét, de legfeljebb a bruttó 500 000 Ft-ot.
Önrész: A biztosított vagyontárgyak biztosítási esemény szerinti károsodása (törés, ill. műszaki eredetű) esetén a biztosítás 10% levonásos önrészesedést tartalmaz.

▼ Kiterjesztett garancia klímaberendezésre, hőszivattyúra, napkollektorra és napelemes rendszerre

Biztosított vagyontárgyak: a biztosított épületben magáncélú felhasználásban lévő, 
 • klíma beltéri és kültéri egysége 
 • hőszivattyú beltéri és kültéri egysége,
 • napkollektorok és 
 • napelemrendszer, azaz a napelemek a kiegészítő egységekkel és az inverter. 
Amennyiben megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek: 
 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása/beépítése Magyarországon történt,
 • kora (a beépítés napjától számítva) klímaberendezés esetén maximum 7 év, napkollektor, napelem, hőszivattyú esetén maximum 15 év, 
 • a kár időpontjában a biztosított épület berendezéseinek részét kell, hogy képezze,
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs rá érvényben (kiterjesztettgarancia-biztosítási esemény bekövetkezése esetében) 
 • a biztosított készülék rendszeres átvizsgálása, karbantartása – klíma esetén évente, hőszivattyú esetén 6 havonta (vagy a gyártó ajánlása szerint) – megtörtént (javítási/kártalanítási biztosítási szolgáltatás esetén),
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla.
Biztosítási szolgáltatások:
a)    Javítás: vagyontárgy megjavításának megszervezése, költségek megfizetése a biztosítási összeghatárig (önrész alkalmazásával).
b)    Kártalanítás: amennyiben a vagyontárgy nem javítható, akkor a biztosítási összeg erejéig a Biztosító kártalanítást nyújt.
c)   Szervizek elérhetőségeinek megadása, időpont-egyeztetés.
Biztosítási szolgáltatás felső határa: kockázatviselési időszakon belül egy készülékre teljesít javítási/kártalanítási szolgáltatást, melynek összege (az önrész levonása után) nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy káridőponti újértékét, de legfeljebb a bruttó 500 000 Ft-ot.
Önrész: A biztosított vagyontárgyak biztosítási esemény szerinti károsodása (törés, ill. műszaki eredetű) esetén a biztosítás 10% levonásos önrészesedést tartalmaz.

 

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSI KOMBINÁCIÓI

A biztosítások önálló termékként, csomagban vagy kiegészítő biztosításként érhetőek el. 

Önállóan: Az adott biztosítás önálló termékként kerül megkötésre, nem tartalmaz további szolgáltatásokat. 

Csomagban: A biztosítás Otthon SOS Komfort csomaggal együtt kerül megkötésre, a csomag tartalmazza az Otthon SOS Komfort szolgáltatásait. 

Kiegészítő biztosításként: Az adott biztosítás kiegészítő termékként kerül megkötésre, korábban megkötött Otthon SOS vészelhárítási szolgáltatás, vagy korábban megkötött és élő Otthon SOS Komfort biztosítás mellé.

Csomagok

* Kedvezményes havidíjra abban az esetben jogosult, ha 2022. szeptember 1-je előtt csatlakozott már valamely csoportos biztosítási szerződés keretében elérhető Otthon SOS vészhelyzeti asszisztencia szolgáltatást tartalmazó szerződéshez (Otthon SOS Alap, Plusz, Gázszerviz, Gázőrzők, Gázőrzők Plusz, Házmester-24), vagy van korábban megkötött és élő Otthon SOS Komfort biztosítása. A Kiegészítőként igényelt szolgáltatás (meglévő Otthon SOS asszisztencia mellett) Gázszerviz esetén csak a gázkészülék-javítást, Gázőrzők esetén a gázkészülék-karbantartást, Gázőrzők Plusz esetén a gázkészülék-javítást és gázkészülék-karbantartást tartalmazza, az Otthon SOS Komfort szolgáltatásait nem. 
**A karbantartás során esetlegesen felmerülő tömítés- vagy alkatrészcserét a szolgáltatás díja 1500 Ft értékig tartalmazza, az ezen felüli összeget a Biztosított a helyszínen köteles a Biztosító közreműködője által küldött szakember részére megfizetni.
***A gázüzemű fűtő és melegvíz előállító készülékek kora (a vásárlás napjától számítva) nem több mint 15 év.

Egyszerű működés

 • Háztartási vészhelyzetnél hívja a kárbejelentő vonalat a +3614653780-as számon, vagy jelentse be online.
 • Vészhelyzet esetén 4 órán belül a helyszínre érkezik a szerelő.
 • A szakember elhárítja a vészhelyzetet.
 • A Biztosító rendezi a szakemberrel a vészelhárítás során felmerült költséget.

Megrendelés