Otthon SOS asszisztencia biztosítás

Otthon SOS asszisztencia biztosítás

Készüljön fel a háztartási vészhelyzetekre! 


Az Otthon SOS Komfort asszisztencia biztosítási csomagunkkal korlátlan alkalommal nyújtunk megoldást háztartási vészhelyzet esetén, legyen szó csőtörésről, dugulásról, üveg- vagy kulcstörésről, gázvezeték vagy elektromos hálózat meghibásodásáról. 

Kiegészítő szolgáltatásainkkal nem csak háztartási vészhelyzetekben vesszük le az Ön válláról az ügyintézés terhét és költségeit!

 • Szakiparost ajánljunk, ha nincs háztartási vészhelyzet.
 • Biztosítjuk gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülék évi egyszeri karbantartását, gázkészülék javítását.
 • Otthon SOS Komfort Plusz biztosításunkkal törésbiztosítást és kiterjesztett garanciát nyújtunk klímaberendezésre, hőszivattyúra, napkollektorra és napelemes rendszerre.

4 órán belül érkezik a segítség! KÖSSE MEG 5% HAVIDÍJ-KEDVEZMÉNNYEL!

Háztartási vészhelyzet esetén garantáljuk, hogy 4 órán belül szakembert küldünk, ellenkező esetben 5000 Ft kötbért fizetünk
Átvállaljuk a vészelhárítás közben felmerült költségeket biztosítási eseményenként bruttó 100 000 Ft-ig
Túlfeszültség, áramkimaradás, csőtörés okozta károk esetén biztosítási eseményenként 100 000 Ft-ig kártalanítjuk
Szabadban tárolt vagyontárgyak lopása, vandalizmus által okozott kár esetén megtérítjük a használt értékét, helyreállítás költségét
Gázkészülékét megjavíttatjuk bruttó 300 000 Ft-ig a biztosítási időszakban
Díjmentesen elvégezzük gázkészüléke karbantartását
Otthoni, iskolai, kórházi lopás esetén megtérítjük az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét
Egyszerűen, az energiaszámlájával együtt fizetheti a biztosítás havidíját

Teljes körű ügyintézés

 • A szolgáltatások igénybevételére, illetve bejelentésére 0–24 órában van lehetőség.
 • Mindig élő hang fogadja a hívásokat.
 • Garantált szolgáltatásnyújtás, biztos kapcsolatfelvétel, pontos kiérkezés az előre egyeztetett időpontra.
 • Nincsenek váratlan kiadások; ha mégis nem várt költségek merülnének fel, a Biztosító téríti a szolgáltatási limitösszegig.
 • A kárbejelentéshez szükséges összes dokumentum beérkezését követően gyorsan, egy héten belül megtörténik a kifizetés.
 • A Biztosító garanciát vállal az elvégzett munkára, szolgáltatásra, és a költségeket is téríti a feltételek szerint.
 • A hiba- és kárbejelentésre online is van lehetőség: veszelharitas.mvm.europ-assistance.hu
 

SZOLGÁLTATÁSOK

 

Otthon SOS Komfort biztosítás szolgáltatásai


▼ Vészhelyzeti biztosítás

Biztosítási esemény: Vészhelyzet, azaz a biztosított épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következményeként jelentkező olyan helyzet, körülmény, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében.
Az Otthon SOS Komfort a következő vészhelyzetekre nyújt szakszerű megoldást teljes ügyintézéssel, költségfedezettel: 
 • eldugult a csatorna, visszaömlik a szennyvíz,
 • zárlat miatt füstöl, szikrázik a vezeték,
 • beletört a zárba a kulcs, elromlik a zár,
 • betörik az üveg,
 • csőtörés, csőrepedés miatt ázik a fal,
 • elreped vagy eltörik a gázvezeték.
Szakiparosi szolgáltatások: 
 • villanyvezeték-szerelés,
 • vízvezeték-szerelés,
 • gázvezeték-szerelés,
 • duguláselhárítás,
 • üvegezés,
 • zárszerelés.
Szakiparos-ajánlás: Vészhelyzeten (biztosítási eseményen) kívüli, illetve azon túli szakipari munkák elvégzéséhez a Biztosító a fenti pontban megjelölt, továbbá tetőfedő és festő szakmai körökben – meghatározott kiszállási és munkadíjjal dolgozó – szakiparost ajánl.
Biztosítási szolgáltatás: Vészelhárításra vonatkozó limit bruttó 100 000 Ft/káresemény (a Biztosító által átvállalt költség az egyszeri kiszállási díj, rezsióradíj, anyagköltség). A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe.


▼ Túlfeszültség-biztosítás


Biztosítási esemény: A biztosított épületben levő háztartási elektromos berendezéseknek bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt túlfeszültség (240 V feletti feszültség) miatt bekövetkező károsodása, azaz a háztartási elektromos berendezések üzemképtelenné válása (hardverhiba), ha a túlfeszültség tényét a bevizsgálást végző szerviz igazolja.

Biztosítási szolgáltatás:
 • A Biztosító a háztartási elektromos berendezések javításának vagy totálkár esetén pótlásának költségét téríti meg számla ellenében, maximum bruttó 100 000 Ft biztosítási összegig.
 • A túlfeszültség-biztosítási szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, esetenként bruttó 100 000 Ft-ig.


▼ Áramkimaradás miatti fagyasztókészülék-leolvadás biztosítás


Biztosítási esemény: A biztosított épületben levő fagyasztószekrényben, mélyhűtőládában 0 °C hőmérséklet alatt tárolt élelmiszerek bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt, előre be nem jelentett áramkimaradás következtében történő megromlása, ha az áramkimaradás tényét és időtartamát a kockázatviselés helye szerint illetékes áramszolgáltató igazolja.

Biztosítási szolgáltatás:
 • A Biztosító a károsodott élelmiszer kiskereskedelmi beszerzési árát, de legfeljebb bruttó 100 000 Ft összeget térít meg biztosítási eseményenként.
 • A fagyasztóleolvadás-biztosítás szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, esetenként bruttó 100 000 Ft-ig.

▼ Csőtörés okozta vízelfolyási biztosítás


Biztosítási esemény: A biztosított épületben bekövetkezett csőtörés miatti vízelfolyás.

Biztosítási szolgáltatás:
 • A Biztosító a csőtörésben elfolyt víz értékét és a kapcsolódó csatornahasználati díjak összegét téríti meg legfeljebb bruttó 100 000 Ft összegig biztosítási eseményenként.
 • A csőtörés esetén elfolyt víz megtérítése szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, eseményenként maximum bruttó 100 000 Ft-ig.

▼ Besurranás, trükkös lopás


Biztosítási események:

Besurranás, trükkös lopás
Biztosítási esemény az általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak eltulajdonítása oly módon, hogy az elkövető
 • nyitva hagyott nyílászárón keresztül vagy
 • a Biztosított megtévesztésével, kitalált indokkal jut be a biztosított épületbe, amelyben eközben otthon tartózkodnak.
Kórházi lopás
Biztosítási eseménynek minősül, ha a Biztosított kórházi ellátása idején és helyén a Biztosított általános háztartási ingóságait, vagyontárgyait jogtalanul eltulajdonítják.

Iskolai lopás
Biztosítási eseménynek minősül a Biztosított 6–15 éves korú gyermeké(ei)nek iskolai tartózkodása idején és helyén bekövetkezett, általános háztartási ingóságaira, a biztosított vagyontárgyaira elkövetett lopással okozott kár.

Általános háztartási ingóság: 
Általános háztartási ingóság mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a Biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak, így különösen például:
 • berendezési tárgyak: bútorok, szőnyegek, függönyök, világítótestek;
 • híradástechnikai készülékek, IT-eszközök (laptop, tablet, okostelefon), hobbieszközök (pl. sportfelszerelés, kerékpár stb.) bruttó 250 000 Ft egyedi érték alatt;
 • ruházat;
 • készpénz;
 • minden egyéb ingóság, amely nem minősül épületnek, műértéknek, nagy értékű ingóságnak (bruttó 250 000 Ft egyedi érték feletti összegű ingóság), ékszernek, drágakőnek, értékpapírnak, vállalkozói tulajdonnak.
Biztosítási szolgáltatás: A Biztosító megtéríti az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét maximum bruttó 100 000 Ft értékben, készpénz esetén 50 000 Ft értékben. 

▼ Szabadon tárolt vagyontárgyak biztosítása


Biztosítási eseménynek minősül, ha
 • a biztosított épülethez tartozó kaputelefon-rendszer(ek)ben vandalizmussal szemmel látható kárt okoznak, ha az okozott kár a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi;
 • a biztosított épület telkén belül telepített dísz- és haszonnövényekben vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják;
 • a biztosított épületben elhelyezett, szabadon álló építményekben (rögzített lámpatestek, padok, játszótéri gyerekjátékok) vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják;
 • a biztosított épületre rögzített riasztórendszerben, a biztonsági kamerában, az elektromos kapumozgató szerkezetekben, bejárati ajtóban vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják;
 • a biztosított épület külső homlokzatán graffitival kárt okoznak;
 • a biztosított épület falához rögzített antennában, csatornarendszerben, klímaberendezésben vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják,
 • általános háztartási ingóságnak minősülő, kültéri vagyontárgyakban (kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, kerti gyerekjáték, mobil medence, napközben átmenetileg a lakáson kívül tartott kerékpár, babakocsi) vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják.
Biztosítási szolgáltatás: A Biztosító megtéríti az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét, illetve a vandalizmussal okozott kár helyreállítási költségét összesen maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint értékben.

▼ Bankkártya, okmányok és kulcsok pótlásának biztosítása


Biztosítási esemény: A Biztosított bankkártyáinak és egyéb biztosított vagyontárgyaknak a Biztosítottól való egyidejű ellopása, elrablása vagy a Biztosított által való elvesztése.

Biztosítási szolgáltatás: 
Pótlási költségek: A szolgáltatás fedezi az összes költséget, amely a Biztosítottnál a bankkártya/ bankkártyák pótlásával és letiltásával, a kulcsok újbóli elkészítésével és az okmányok újbóli kibocsátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen költségeket a Biztosító összesen legfeljebb 50 000 Ft összegig vállalja, az ezt meghaladó költségek a Biztosítottat terhelik.
Külföldi asszisztenciaszolgáltatás, szállás és továbbutazás költségei: Ha a biztosítási esemény külföldön következik be, a telefonos asszisztencián keresztül a Biztosított kérésére a Biztosító megadja számára a helyi magyar nagykövetség, a helyi rendőrség elérhetőségét, illetve általános eljárási tanácsokat nyújthat.
Ha a biztosítási esemény kapcsán a Biztosított szállásfoglalása vagy továbbutazása a dokumentumai hiánya miatt nem lehetséges, a Biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. A szállás és a továbbutazás költségeit a Biztosító legfeljebb összesen 150 000 Ft összegig vállalja.
 • Szállás megszervezése és térítése. A Biztosító vállalja a Biztosított – a biztosítási esemény közelében lévő, 3 csillagos szállodában, reggeli étkezéssel történő – elhelyezésének megszervezését és annak költségét legfeljebb 2 éjszakára.
 • Továbbutazás megszervezése és térítése. A Biztosító vállalja a Biztosított vonattal (2. osztályon), távolsági busszal, illetve – ha az utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe, és erre lehetőség van – repülőgéppel (turistaosztályon) történő továbbutazásának megszervezését és költségének térítését a célállomásig vagy a Biztosított választása alapján a lakhelyéig.


További szolgáltatások az Otthon Komfort biztosításhoz

Az Otthon SOS Gázszerviz, Otthon SOS Gázőrzők, Otthon SOS Gázőrzők Plusz biztosítások tartalmazzák az Otthon SOS Komfort biztosítás szolgáltatásait.

▼ Otthon SOS Gázszerviz csomag – gázkészülék-javítási szolgáltatás


Biztosítási esemény: A biztosított vagyontárgynak a kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható tartós – nem külső behatásra történt – mechanikai, elektromos, elektronikus meghibásodása, amelynek következtében az részben vagy egészben működésképtelenné vált.

Biztosított vagyontárgyak: 
A biztosított épületben magáncélú felhasználásban lévő, lent felsorolt gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülék(ek), amely(ek) megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:
 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása Magyarországon történt,
 • vásárláskori értéke eléri a bruttó 20 000 Ft-ot,
 • kora (a vásárlás napjától számítva) nem több, mint 15 év,
 • a kár időpontjában a biztosított épület berendezéseinek részét képezi,
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó garanciája már nincs rá érvényben,
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla (blokk) áll róla rendelkezésre,
 • a következő kategóriák valamelyikébe tartozik: konvektorok, átfolyós vízmelegítők, fali/álló fűtő- és kombi kazánok, kondenzációs kazánok.
Biztosítási szolgáltatás:
 • A Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetében vállalja, hogy megszervezi a biztosított vagyontárgy megjavítását, és vállalja ennek költségeit a biztosítási összeg összeghatárán belül, illetve amennyiben a vagyontárgy nem javítható, kártalanítást nyújt a biztosítási összeg összeghatárán belül.
 • A Biztosító nem biztosítási esemény bekövetkezése esetében (pl. garanciaidőn belüli vagy várakozási időszakon belüli meghibásodás) vállalja szervizek telefonszámainak, elérhetőségeinek megadását, valamint időpont-egyeztetést azzal, hogy az igénybe vett javítási szolgáltatás költségei nem a Biztosítót terhelik.    
 • Javítási/kártalanítási szolgáltatás: Amennyiben a biztosított épületben valamilyen hirtelen fellépő hiba folytán nincs fűtés, vagy nincs gázüzemű készülékből származó meleg víz, és a helyszínre érkező szakember megállapítja, hogy a gázkészülék szabályosan, évente átvizsgálásra került, és amennyiben az nem a Biztosított önhibájából vált használhatatlanná, a hiba elhárítását maximum bruttó 300 000 Ft összegig a Biztosító fizeti.
 • A Biztosító ezt a szolgáltatást fűtésre szolgáló gázüzemű készülékre a tárgyév október 15-e és a tárgyévet követő év április 15-e közötti időszakban nyújtja, míg gázüzemű készülékből származó meleg víz kapcsán teljes évben szolgáltat.

▼ Otthon SOS Gázőrzők csomag – gázkészülék-karbantartási szolgáltatás


Biztosítási szolgáltatás: Gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek évi egyszeri karbantartása a fűtési idényen kívül.
Szolgáltatási időszak: minden év május 1 – október 31. között
A Biztosított a kockázatviselési időszakon belül egy alkalommal jogosult karbantartásra. Amennyiben a kockázatviselés kezdő időpontja április 1. napját követő időpont, a szolgáltatás csak a kockázatviselés kezdő időpontjának első évfordulójától vehető igénybe, figyelemmel a szolgáltatási időszakra.

▼ Otthon SOS Gázőrzők Plusz csomag – gázkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatás


Biztosítási szolgáltatások: Az Otthon SOS Gázőrzők Plusz biztosítás a következő biztosítási termékek szolgáltatásait nyújtja: Otthon SOS Gázszerviz és Otthon SOS Gázőrzők.
 • Gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek javítására szakszerviz ajánlása és időpont-egyeztetés a javításra, korlátlan számban.
 • Javítási költség átvállalása vagy kártalanítás legfeljebb 300 000 Ft összeghatárig, egy kockázatviselési időszakon belül egy alkalommal.
 • Gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek évi egyszeri karbantartása a fűtési idényen kívül.

 

Otthon SOS Komfort Plusz biztosítás szolgáltatásai


▼ Klíma, hőszivattyú, napkollektor, napelemes rendszer töréskára


Biztosított vagyontárgyak: a Biztosított épületben magáncélú felhasználásban lévő 
 • klíma beltéri és kültéri egysége, 
 • hőszivattyú beltéri és kültéri egysége,
 • napkollektorok és 
 • napelemrendszer, azaz a napelemek a kiegészítő egységekkel és az inverter. 
Amennyiben megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek: 
 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása/beépítése Magyarországon történt,
 • kora (a beépítés napjától számítva) klímaberendezés esetén maximum 7 év, napkollektor, napelem, hőszivattyú esetén maximum 15 év,
 • a kár időpontjában a biztosított épület berendezéseinek részét kell, hogy képezze, 
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs rá érvényben (kiterjesztettgarancia-biztosítási esemény bekövetkezése esetében), 
 • a biztosított készülék rendszeres átvizsgálása, karbantartása – klíma esetén évente, hőszivattyú esetén 6 havonta (vagy a gyártó ajánlása szerint) – megtörtént (javítási/kártalanítási biztosítási szolgáltatás esetén),
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla.
Biztosítási szolgáltatások:

a)    Javítás: vagyontárgy megjavításának megszervezése, költségek megfizetése a biztosítási összeghatárig (önrész alkalmazásával)
b)    Kártalanítás: amennyiben a vagyontárgy nem javítható, akkor a biztosítási összeg erejéig a Biztosító kártalanítást nyújt. 
c)    Szervizek elérhetőségeinek megadása, időpont-egyeztetés.
Biztosítási szolgáltatás felső határa: kockázatviselési időszakon belül egy készülékre teljesít javítási/kártalanítási szolgáltatást, melynek összege (az önrész levonása után) nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy káridőponti újértékét, de legfeljebb a bruttó 500 000 Ft-ot.
Önrész: A biztosított vagyontárgyak biztosítási esemény szerinti károsodása (törés, ill. műszaki eredetű) esetén a biztosítás 10% levonásos önrészesedést tartalmaz.

▼ Kiterjesztett garancia klímaberendezésre, hőszivattyúra, napkollektorra és napelemes rendszerre

Biztosított vagyontárgyak: a biztosított épületben magáncélú felhasználásban lévő, 
 • klíma beltéri és kültéri egysége 
 • hőszivattyú beltéri és kültéri egysége,
 • napkollektorok és 
 • napelemrendszer, azaz a napelemek a kiegészítő egységekkel és az inverter. 
Amennyiben megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek: 
 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása/beépítése Magyarországon történt,
 • kora (a beépítés napjától számítva) klímaberendezés esetén maximum 7 év, napkollektor, napelem, hőszivattyú esetén maximum 15 év, 
 • a kár időpontjában a biztosított épület berendezéseinek részét kell, hogy képezze,
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs rá érvényben (kiterjesztettgarancia-biztosítási esemény bekövetkezése esetében) 
 • a biztosított készülék rendszeres átvizsgálása, karbantartása – klíma esetén évente, hőszivattyú esetén 6 havonta (vagy a gyártó ajánlása szerint) – megtörtént (javítási/kártalanítási biztosítási szolgáltatás esetén),
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla.
Biztosítási szolgáltatások:
a)    Javítás: vagyontárgy megjavításának megszervezése, költségek megfizetése a biztosítási összeghatárig (önrész alkalmazásával).
b)    Kártalanítás: amennyiben a vagyontárgy nem javítható, akkor a biztosítási összeg erejéig a Biztosító kártalanítást nyújt.
c)   Szervizek elérhetőségeinek megadása, időpont-egyeztetés.
Biztosítási szolgáltatás felső határa: kockázatviselési időszakon belül egy készülékre teljesít javítási/kártalanítási szolgáltatást, melynek összege (az önrész levonása után) nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy káridőponti újértékét, de legfeljebb a bruttó 500 000 Ft-ot.
Önrész: A biztosított vagyontárgyak biztosítási esemény szerinti károsodása (törés, ill. műszaki eredetű) esetén a biztosítás 10% levonásos önrészesedést tartalmaz.

 

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSI KOMBINÁCIÓI

A biztosítások önálló termékként, csomagban vagy kiegészítő biztosításként érhetőek el. 

Önállóan: Az adott biztosítás önálló termékként kerül megkötésre, nem tartalmaz további szolgáltatásokat. 

Csomagban: A biztosítás Otthon SOS Komfort csomaggal együtt kerül megkötésre, a csomag tartalmazza az Otthon SOS Komfort szolgáltatásait. 

Kiegészítő biztosításként: Az adott biztosítás kiegészítő termékként kerül megkötésre, korábban megkötött Otthon SOS vészelhárítási szolgáltatás, vagy korábban megkötött és élő Otthon SOS Komfort biztosítás mellé.

Csomagok

* Kedvezményes havi díjra abban az esetben jogosult, ha 2022. szeptember 1-je előtt csatlakozott már valamely csoportos biztosítási szerződés keretében elérhető Otthon SOS vészhelyzeti asszisztenciaszolgáltatást tartalmazó szerződéshez (Otthon SOS Alap, Plusz, Gázszerviz, Gázőrzők, Gázőrzők Plusz, Házmester-24), vagy van korábban megkötött és élő Otthon SOS Komfort biztosítása. A Kiegészítőként igényelt szolgáltatás (meglévő Otthon SOS asszisztencia mellett) Gázszerviz esetén csak a gázkészülék-javítást, Gázőrzők esetén a gázkészülék-karbantartást, Gázőrzők Plusz esetén a gázkészülék-javítást és gázkészülék-karbantartást tartalmazza, az Otthon SOS Komfort szolgáltatásait nem. 
**A karbantartás során esetlegesen felmerülő tömítés- vagy alkatrészcserét a szolgáltatás díja 1500 Ft értékig tartalmazza, az ezen felüli összeget a Biztosított a helyszínen köteles a Biztosító közreműködője által küldött szakember részére megfizetni.
***A gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek kora (a vásárlás napjától számítva) nem több, mint 15 év.

 

Egyszerű működés

 • Háztartási vészhelyzetnél hívja a kárbejelentő vonalat a +3614653780-as számon, vagy jelentse be online.
 • Vészhelyzet esetén 4 órán belül a helyszínre érkezik a szerelő.
 • A szakember elhárítja a vészhelyzetet.
 • A Biztosító rendezi a szakemberrel a vészelhárítás során felmerült költséget.

Megrendelés