Otthon SOS Asszisztencia

Otthon SOS Gázőrzők biztosítás

Otthon SOS Gázőrzők Plusz biztosítás 

Otthon SOS Gázszerviz biztosítás

Otthon SOS Komfort biztosítás

Otthon SOS Komfort Plusz biztosítás

Otthon SOS Komfort Klíma biztosítás

 

 


Otthon SOS Gázőrzők biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Otthon SOS Gázőrzők biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amelyet a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő kötött a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában, annak 2022. szeptember 1. napjától hatályos verziója szerint.


Mire terjed ki a biztosítás?


Gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek évi egyszeri karbantartására a fűtési idényen kívül.

Biztosítás hatálya alá tartozó berendezések:

 • konvektorok,
 • átfolyós vízmelegítők,
 • fali/álló fűtő- és kombi kazánok,
 • kondenzációs kazánok

A részletes szolgáltatási tartalom a 2. pontban olvasható. 

Részkarbantartás: Amennyiben az alkatrészellátás hiányosságai miatt valamely kazán esetében a karbantartás nem lehetséges:

 • működés-ellenőrzés; amennyiben a műszaki állapot kielégítővé tehető tisztítással, akkor égéstér tisztítása,
 • biztonságtechnikai ellenőrzés,
 • szakvélemény adása a készülék használhatóságáról.

Gázkazán-karbantartás: a 2. pontban felsorolt tevékenységek elvégzése, amennyiben azokat a kazán műszaki állapota megengedi.


Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben:
égésbiztosítás nélküli, valamint bimetálos égésbiztosítóval szerelt fali fűtő- és kombi kazánkészülékek, gázüzemű tűzhelyek, hősugárzók, hőtárolós vízmelegítők, kis vízmelegítők.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 


 • Szolgáltatási időszak: minden év május 1 - október 31. között.
 • A Biztosított a kockázatviselési időszakon belül egy alkalommal jogosult a karbantartásra. (Amennyiben a Kockázatviselés kezdő időpontja április 1. utáni, a szolgáltatás csak a Kockázatviselés kezdő időpontjának első évfordulójától vehető igénybe.)
 • A Biztosító hétköznapokon 9 -18 óra között keresi meg a Biztosítottat e-mailben / sms-ben, és a Biztosító által felajánlott 3 időpontból a Biztosított által választott időpontban.
 • Amennyiben Biztosított az egyeztetett időponttól számított 7 napon belül mondja le az időpontot, vagy nem tudja biztosítani a helyszínre a bejutást, bruttó 2500 Ft kötbért tartozik a Biztosító részére fizetni.
 • Gázkazánnál a műszaki tartalomban kizárólag a helyszínen történő hőcserélő-tisztítás szerepel.
 • A karbantartás során esetlegesen felmerülő tömítés- és alkatrészcseréket a szolgáltatás díja 1500 Ft értékig tartalmazza, az ezen felüli összeget a Biztosított a helyszínen köteles megfizetni.

Hol érvényes a biztosításom? 


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség. 
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség. 
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség. 
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.

Otthon SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (home-digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 


A kockázatviselés kezdete személyesen történő szerződéskötés esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0:00 órája. A kockázatviselés kezdete távértékesítés keretében (nem személyesen) kötött szerződésnél a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja. 

A kockázat viselése megszűnik az alábbi időpontokban: 

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg. 
 • A Biztosított általi felmondás esetén a kockázatviselési időszak végén. 
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal. 
 • Amikor a Biztosítottnak a Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási helyet az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolják. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszerződés tartalmát. 
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel a kockázatviselési időszak végére felmondható a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu). 

Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal  (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható.


 

 


Otthon SOS Gázőrzők Plusz biztosítás 


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Otthon SOS Gázőrző Plusz egy segítségnyújtási biztosítás, amelyet a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő kötött a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában.


Mire terjed ki a biztosítás? 


A biztosítás vészhelyzetekre terjed ki. Vészhelyzetnek minősül a Biztosított épületgépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása miatt vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következményeként jelentkező olyan helyzet, körülmény, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében. Ilyenek különösen az alábbi események: csőtörés következtében történő beázás, elektromos zárlat következtében szikrázó vezeték, gázömlés a vezetékből, csatornadugulás miatt bekövetkező szennyvízkiömlés, zárba beletört kulcs, ablaktörés, amelyek az alábbi szakipari tevékenységek valamelyikével elháríthatók:

 • villanyvezeték-szerelés, 
 • vízvezeték-szerelés,
 • duguláselhárítás, 
 • gázvezeték-szerelés, 
 • zárszerelés, 
 • üvegezés.

További szolgáltatásunk:

 • gázkészülék-javítás 
 • gázkészülék-karbantartás

Mire nem terjed ki a biztosítás? 


A biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben: 

 • vészhelyzetre vonatkozó biztosítás esetében a nem vészhelyzetnek minősülő eseményekre; 
 • a gázkészülék-javítási szolgáltatás nem vonatkozik a kötelező készülékcserére, engedély nélküli készülékekre; 
 • a gázkészülék-karbantartási szolgáltatás nem vonatkozik a gázüzemű tűzhelyek, hősugárzók, hőtárolós vízmelegítők, kis vízmelegítők karbantartására.

További kizárások a biztosítási feltételek IV., V. és VII. pontjában  olvashatók.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 


 • Vészelhárításra vonatkozó limit: bruttó 40 000 Ft/esemény (a biztosító által átvállalt költség az egyszeri kiszállási díj, rezsióradíj, anyagköltség). 
 • Gázkészülék-javításra vonatkozó limit: bruttó 300 000 Ft/esemény/biztosítási időszak. 
 • A gázkészülék-karbantartásra vonatkozó szolgáltatás maximum 500 Ft/darab értékű alkatrészcserét tartalmaz.

Hol érvényes a biztosításom? 


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség. 
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség. 
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség. 
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.

Otthon SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (home-digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 


A kockázatviselés kezdete személyesen történő szerződéskötés esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0:00 órája. A kockázatviselés kezdete távértékesítés keretében (nem személyesen) kötött szerződésnél a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.
A kockázatviselés megszűnik az alábbi időpontokban: 

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg. 
 • A Biztosított általi felmondás esetén a kockázatviselési időszak végén. 
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal. 
 • Amikor a Biztosítottnak a Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási helyet az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolják. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszerződés tartalmát. Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel a kockázatviselési időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu). 

Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén a szerződés a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható. 

 

 


Otthon SOS Gázszerviz biztosításMelyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Otthon SOS Gázszerviz egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amelyet a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő kötött a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában, annak 2022. szeptember 1. napjától hatályos verziója szerint.


Mire terjed ki a biztosítás?


Biztosítási esemény: a biztosított vagyontárgy kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható tartós – nem külső behatásra történt – mechanikai, elektromos, elektronikus meghibásodása, amelynek következtében az részben vagy egészben működésképtelenné vált.

Biztosított vagyontárgyak: magáncélú felhasználásban lévő, lenti feltétleknek megfelelő gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülékek:

 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása Magyarországon történt,
 • vásárláskori értéke eléri a bruttó 20 000 Ft-ot,
 • kora (a vásárlás napjától számítva) nem több, mint 15 év,
 • a kár időpontjában a Biztosított épület berendezéseinek részét kell, hogy képezze,
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó garanciája már nincs rá érvényben,
 • rendelkezésre áll a megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla (blokk),
 • a készülék az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik: konvektorok, átfolyós vízmelegítők, fali/álló fűtő- és kombi kazánok, kondenzációs kazánok.

Biztosítási szolgáltatás:

 • a biztosított vagyontárgy megjavításának megszervezése, és ennek költségeinek állása a biztosítási összeg összeghatárán belül, önrész alkalmazásával;
 • szervizek telefonszámainak, elérhetőségeinek megadása, valamint időpont-egyeztetés a szervizzel.

Kártalanítási szolgáltatás:
A Biztosító a károsodott vagyontárgy javításának lehetetlensége vagy gazdaságtalansága esetén kártalanítást fizet, amelynek összege megegyezik a biztosított vagyontárgy káridőponti újértékével.


Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben:

 • Ha a karbantartás során derül ki valamely hiba, és a megelőző 1 éven belüli karbantartás elmaradt.
 • Bármely, hatályban lévő törvény, egyéb jogszabály szerint előírt kötelező készülékcsere.
 • Hibás kémény miatt üzemképtelen készülék.
 • Olyan kár, amely gyártási, technológiai hibára (pl. hibás kivitelezés, tervezési hiányosság stb.) vezethető vissza.
 • Az építés, valamint az építési engedélyhez kötött bővítés, átépítés alatt álló épületeket és épületrészeket vagy ezekben tárolt ingóságokat érintő káresemények.
 • A javítással érintett készülék márkaszervize vagy annak képviselete nem érhető el Magyarországon, és így a javítás a kellő szakismeret hiányában nem teljesíthető.

További kizárások a Különös biztosítási feltételek 4. pontjában olvashatók.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 


Javítás/kártalanítás esetén a limit: bruttó 300 000 Ft/esemény/biztosítási időszak.
Egy Kockázatviselési időszakon belül egy és csakis egy készülékre teljesít javítási szolgáltatást a biztosító.
Fűtésre szolgáló gázüzemű készülékre a szolgáltatást a biztosító a tárgyév október 15-e és a tárgyévet követő év április 15-e közötti időszakban nyújtja.


Hol érvényes a biztosításom? 


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség. 
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség. 
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség. 
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Bejelentő adatok, különösen: a biztosított vagyontárgy gyártmánya, típusa, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy, amelyből a készülék gyártmánya és típusa egyértelműen megállapítható, ill. a vásárlást igazoló számla vagy blokk.

Otthon SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (home-digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 


A kockázatviselés kezdete személyesen történő szerződéskötés esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0:00 órája. A kockázatviselés kezdete távértékesítés keretében (nem személyesen) kötött szerződésnél a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázat viselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával a kockázatviselésiidőszak végén.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal.
 • Amikor a Biztosítottnak a Szerződővel kötött energiavásárlási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási helyet az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolják. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszerződés tartalmát.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel a kockázatviselési időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu). 

Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén a szerződés a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható.


 

 


Otthon SOS Komfort biztosítás


 

Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító.


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az Otthon SOS Komfort biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


I.    Vészhelyzeti biztosítási csomag 
A Biztosító szolgáltat vészhelyzet esetén, ha a Biztosított épület gépészeti, műszaki berendezései meghibásodnak, vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következményeként jelentkezik olyan helyzet, körülmény, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében (pl. csőtörés, elektromos zárlat, csatornadugulás, kulcs zárba törése).

A Biztosító szolgáltatása: 
A bekövetkezett vészhelyzet elhárításának megszervezése és annak költségeinek viselése az alábbi vészelhárítási szolgáltatási szakmakörökben:

 • villanyvezeték-szerelés,
 • vízvezeték-szerelés,
 • gázvezeték-szerelés,
 • duguláselhárítás,
 • üvegezés,
 • zárszerelés.

Szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült költségeit – nevezetesen egyszeri kiszállási díj, rezsióradíj, anyagköltség – biztosítási eseményenként bruttó 100 000 Ft-ig viseli a Biztosító.

 • Élő hangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztencia.
 • A Biztosító vállalja, hogy biztosítási esemény bekövetkeztekor a bejelentéstől számított 4 órán belül a helyszínre küldi a segélyszolgálatot (megfelelő szakiparost). 

II.    Túlfeszültség biztosítási csomag 
A Biztosító szolgáltat, ha a Biztosított épületben levő háztartási elektromos berendezések bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt túlfeszültség (240 V feletti feszültség) miatt károsodnak, azaz a háztartási elektromos berendezések üzemképtelenné válnak (hardverhiba), ha a túlfeszültség tényét a bevizsgálást végző szerviz igazolja. 

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A biztosítás keretében a Biztosító biztosítási összeget térít. A Biztosító a háztartási elektromos berendezések javításának vagy totálkár esetén pótlásának költségét téríti meg számla ellenében, maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint biztosítási összegig. 
 • A túlfeszültség szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, esetenként bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint összeghatárig. 

III.    Áramkimaradás miatti fagyasztókészülék-leolvadás biztosítási csomag 
A Biztosító szolgáltat, ha a Biztosított épületben levő fagyasztószekrényben, mélyhűtő ládában 0 °C hőmérséklet alatt tárolt élelmiszerek bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt, előre be nem jelentett áramkimaradás következtében megromlanak, ha az áramkimaradás tényét és időtartamát a kockázatviselés helye szerint illetékes áramszolgáltató igazolja. 

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A biztosítás keretében a Biztosító biztosítási összeget térít. A Biztosító a károsodott élelmiszer kiskereskedelmi beszerzési árát, de legfeljebb bruttó 100.000 Ft, azaz százezer forint összeget térít biztosítási eseményenként.
 • A fagyasztó-leolvadás szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, esetenként bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint összeghatárig. 

IV.    Csőtörés esetén elfolyt víz költségének megtérítése csomag
A Biztosító szolgáltat, ha a Biztosított épületben bekövetkezett csőtörés miatt vízelfolyás történt.

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A Biztosító a csőtörésben elfolyt víz értékét és a kapcsolódó csatornahasználati díjak összegét téríti meg, legfeljebb bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint összegig biztosítási eseményenként.
 • A csőtörés esetén elfolyt víz szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint/esemény összeghatárig.

V.    Besurranás, trükkös lopás 

 1. Besurranás, trükkös lopás
  Biztosítási esemény az általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak eltulajdonítása oly módon, hogy az elkövető a nyitva hagyott nyílászárón keresztül vagy a Biztosított megtévesztésével, kitalált indokkal jut be a Biztosított épületbe, amelyben eközben otthon tartózkodnak.
 2. Kórházi lopás
  Biztosítási eseménynek minősül, ha a Biztosított kórházi ellátása idején és helyén a Biztosított általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyait jogtalanul eltulajdonítják.
 3. Iskolai lopás
  Biztosítási esemény a Biztosított 6–15 éves korú gyermeké(ei)nek iskolai tartózkodása idején és helyén bekövetkezett, általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó biztosított vagyontárgyaira elkövetett lopással okozott kár.
 4. Általános háztartási ingóság: mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a Biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak, így különösen például:
 • berendezési tárgyak: bútorok, szőnyegek, függönyök, világítótestek;
 • híradástechnikai készülékek, IT-eszközök (laptop, tablet, okostelefon), hobbieszközök (pl. sportfelszerelés, kerékpár stb.) bruttó 250 000 Ft egyedi érték alatt;
 • ruházat;
 • készpénz;
 • minden egyéb ingóság, amely nem minősül épületnek, műértéknek, nagy értékű ingóságnak, ékszernek, drágakőnek, értékpapírnak, vállalkozói tulajdonnak.

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A Biztosító megtéríti az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint értékben, készpénz esetén 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint értékben.
 • Ha a vagyontárgy beszerzési értéke és a beszerzés időpontja az újkori beszerzést igazoló, a Biztosított nevére szóló eredeti számlával nem igazolt, a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az általa – az azonos alapfunkciót ellátó átlagos minőségű dolog átlagos magyarországi egyéves használt értékének alapján – meghatározott összeget (továbbiakban: átlagos használt érték) vegye figyelembe a térítés megállapításakor. A használt érték összegét a Biztosító jogosult meghatározni.
 • A Biztosító egy kockázatviselési időszakon belül csak egy biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást. Egy biztosítási időszakban bekövetkezett több biztosítási esemény bejelentése esetén a Biztosító az időben korábban bekövetkezett biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást.

VI.    Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítási csomag
Biztosítási eseménynek minősül, ha 

 • a Biztosított épülethez tartozó kaputelefon rendszer(ek)ben vandalizmussal szemmel látható kárt okoznak, ha az okozott kár a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi; 
 • a Biztosított épület telkén belül telepített dísz- és haszonnövényekben vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják; 
 • a Biztosított épületben elhelyezett, szabadon álló építményekben (rögzített lámpatestek, padok, játszótéri gyerekjátékok) vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják; 
 • a Biztosított épületre rögzített riasztórendszerben, biztonsági kamerában, elektromos kapumozgató szerkezetekben, bejárati ajtóban vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják; 
 • a Biztosított épület külső homlokzatán graffitival kárt okoznak;
 • a Biztosított épület falához rögzített antennában, csatornarendszerben, klímaberendezésben vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják, 
 • általános háztartási ingóságnak minősülő, kültéri vagyontárgyakban (kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, kerti gyerekjáték, mobil medence, napközben átmenetileg a lakáson kívül tartott kerékpár, babakocsi) vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják.

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A Biztosító megtéríti az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét, illetve a vandalizmussal okozott kár helyreállítási költségét maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint értékben. 
 • Ha a vagyontárgy beszerzési értéke és a beszerzés időpontja az újkori beszerzést igazoló, a Biztosított nevére szóló eredeti számlával nem igazolt, a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az általa – az azonos alapfunkciót ellátó átlagos minőségű dolog átlagos magyarországi egyéves használt értékének alapján – meghatározott összeget (továbbiakban: átlagos használt érték) vegye figyelembe a térítés megállapításakor. A használt érték összegét a Biztosító jogosult meghatározni.
 • A Biztosító egy kockázatviselési időszakon belül csak egy biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást. Egy biztosítási időszakban bekövetkezett több biztosítási esemény bejelentése esetén a Biztosító az időben korábban bekövetkezett biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást. 

VII.    Bankkártya, okmányok és kulcsok pótlása
A Biztosító szolgáltat a Biztosított bankkártyáinak és egyéb biztosított vagyontárgyaknak a Biztosítottól való egyidejű ellopása, elrablása vagy a Biztosított által való elvesztése esetén. 

A Biztosító szolgáltatása: 

 • Pótlási költségek. A szolgáltatás fedezi az összes költséget, amely a Biztosítottnál a Bankkártya/Bankkártyák pótlásával és letiltásával, a kulcsok újbóli elkészítésével és az okmányok újbóli kibocsátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen költségeket a biztosító legfeljebb 50 000 Ft összegig vállalja, az ezt meghaladó költségek a Biztosítottat terhelik.
 • A Biztosító a térítést kizárólag a Biztosított nevére kiállított számla, banki, okmányirodai, oktatási intézményi igazolás ellenében teljesíti.
 • Nem téríti meg a Biztosító a Bankkártya elvesztése, ellopása miatt fentieken kívül bekövetkezett, a közvetlen letiltási, pótlási költségeken túlmenő károkat, felmerülő költségeket, a dokumentumok jogtalan használatából eredő károkat.
 • Külföldi asszisztenciaszolgáltatás, szállás és továbbutazás költségei 
 • Ha a biztosítási esemény külföldön következik be, a telefonos asszisztencián keresztül a Biztosított kérésére a Biztosító megadja számára a helyi magyar nagykövetség, helyi rendőrség elérhetőségét, illetve általános eljárási tanácsokat nyújthat. 
 •  Ha a biztosítási esemény kapcsán a Biztosított szállásfoglalása vagy továbbutazása a dokumentumai hiánya miatt nem lehetséges, a Biztosító a szállás és a továbbutazás költségeit legfeljebb összesen 150 000 Ft összegig vállalja.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


I.    Vészhelyzeti biztosítási csomag 
Nem terjed ki a biztosítási védelem, ha a vészhelyzet:
a) bármilyen háborús eseménnyel, tüntetéssel, felvonulással, terrorakcióval vagy belső zavargással, valamint bármilyen katonai vagy rendőri akcióval, vagy
b) nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményekkel, vagy
c) természeti katasztrófával összefüggésben következik be.

II.    Túlfeszültség biztosítási csomag 

A biztosítás nem vonatkozik:
a)    a Biztosított hibájából, 
b)    légköri kisülések (villámok)
c)    elektrosztatikus feltöltődések kisüléséből (ESD) keletkező túlfeszültségek miatti meghibásodásokra.

III.    Áramkimaradás miatti fagyasztókészülék-leolvadás biztosítási csomag 

A biztosítás nem vonatkozik arra az esetre, ha az élelmiszerek megromlása a készülék műszaki hibájából vagy gondatlan használatából ered. Nem téríti meg a Biztosító a kárt, ha az a fagyasztókészülék vagy az Biztosított épület elektromos hálózatának hibájából ered. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki továbbá a káresemény időpontjában már lejárt szavatosságú készletekre.

IV.    Csőtörés esetén elfolyt víz költségének megtérítése csomag
A Biztosító kötelezettségvállalása nem vonatkozik az alábbiakra: 

 • a Biztosítottnak a káreseménnyel egyidejű átlagos vízfogyasztásának értékére,
 • a káreseménnyel egyidejűleg öntözésre vagy medencefeltöltésre felhasznált víz értékére,
 • a Biztosított gondatlanságából származó károkra (kifejezetten, de nem kizárólag a téli fagytalanítás elmaradása miatti károk).

V.    Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítási csomag

A Biztosító kötelezettségvállalása nem vonatkozik arra az esetre, ha a károsodott vagyontárgyakat 150 cm magas kerítésnél alacsonyabb kerítéssel ellátott vagy nem lezárt kertekben, udvarokban tárolják.

VI.    Bankkártya, okmányok és kulcsok pótlása

Jelen kockázat alkalmazásában az Általános szerződési feltételekben meghatározott kizárásokon túl a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki:
a)    az őrizetlenül hagyott tárgyak ellopására;
b)    arra az esetre, ha a vagyontárgyat felügyelet nélkül hagyott gépjármű utasteréből vagy gépjárművel együtt lopják el.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


I.    Vészhelyzeti biztosítási csomag 

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (a Biztosító által átvállalt költség az egyszeri kiszállási díj, a rezsióradíj, az anyagköltség).
 • A Biztosító a vészelhárítási költségek körében kizárólag a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállításához szükséges, az eredetivel megegyező fajtájú, kategóriájú szerelvények, továbbá anyagok költségét vállalja az előre meghatározott biztosítási összeg erejéig.
 • A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe. 

II.    Túlfeszültség biztosítási csomag 

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (elektromos berendezés javítása, totálkárra pótlás).
 • A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe. 

III.    Áramkimaradás miatti fagyasztókészülék- leolvadás biztosítási csomag 

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (károsodott élelmiszer kiskereskedelmi beszerzési ára).
 • A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe.

IV.    Csőtörés esetén elfolyt víz költségének megtérítése csomag

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (kapcsolódó csatornahasználati díjak).
 • A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe. 

V.    Besurranás, trükkös lopás 

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény vagyontárgyra; 50.000 Ft/esemény készpénzre.
 • Egyszer vehető igénybe a kockázatviselés időszakon belül.

VI.    Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítási csomag

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (vagyontárgyra)
 • Egyszer vehető igénybe a kockázatviselés időszakon belül.

VII.    Bankkártya, okmányok és kulcsok pótlása

 • Limit:
  • pótlás, letiltás esetén max. 50.000 Ft;
  • külföldi asszisztenciánál szállás- és továbbutazás költsége max. 150.000 Ft (3*-os szállodában, max. 2 éjszakára; továbbutazás 2. osztályon/turistaosztályon.
 • Egy biztosítási időszakon belül egyszer vehető igénybe.

Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • A kártérítési (szolgáltatási) igényt alátámasztó dokumentumokat, számlákat, számviteli bizonylatokat, szakvéleményeket, jegyzőkönyveket, fényképeket, egyéb, a kártérítési összeg megállapításához szükséges adatokat kell megadni.

Otthon SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (home-digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.
A kockázat viselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával, az aktuális számlázási időszak végén.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal.
 • A Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül.
 • Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).
Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható. 


 

 


Otthon SOS Komfort Plusz biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az Otthon SOS Komfort Plusz biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosításnak minősülő biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


 1. Törés

Esemény: a Biztosított épülethez tartozó, az épületen vagy a Biztosított épület által elfoglalt telken elhelyezett, műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített és karbantartott klímaberendezés, napkollektorok és napelemek, valamint hőszivattyú bármely okból bekövetkező törése, időjárási okokra visszavezethető meghibásodása, valamint az ezekben vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kár.

 1. Kiterjesztett garancia

Esemény: a Biztosított épülethez tartozó, az épületen vagy a Biztosított épület által elfoglalt telken elhelyezett, műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített és karbantartott klímaberendezés, napkollektorok és napelemek, valamint hőszivattyúk a kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható tartós – nem külső behatásra történt – mechanikai, elektromos, elektronikus meghibásodása, amelynek következtében azok részben vagy egészben működésképtelenné váltak.

Biztosított vagyontárgyak/készülékek:
a) klíma: beltéri és kültéri egysége,
b) hőszivattyú: beltéri és kültéri egysége,
c) napkollektor,
d) napelemrendszer: azaz a napelemek a kiegészítő egységekkel és az inverter, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlásuk/beépítésük Magyarországon történt,
 • koruk (a beépítés napjától számítva) maximum:

klímaberendezés esetén 7 év,
napkollektor, napelem, hőszivattyú esetén 15 év,

 • a kár időpontjában a Biztosított épület berendezéseinek részét kell, hogy képezzék,
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs rájuk érvényben (kiterjesztett garanciabiztosítási esemény bekövetkezése esetében),
 • rendelkezésre áll a megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla.

Biztosítási szolgáltatás:
a) vagyontárgy megjavításának megszervezése, költség megfizetése biztosítási összeghatárig (önrész alkalmazásával)
b) kártalanítás a biztosítási összeghatárig
c) szervizek elérhetőségeinek megadása, időpont-egyeztetés


Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben:
Javítás/kártalanítás szolgáltatás esetén kizáró ok: a készülék rendszeres karbantartásának hiánya.
Javítási szolgáltatás esetén kizáró okok: amennyiben a javítási költségek a káridőponti újértéket meghaladják, vagy a készüléket műszakilag nem lehet javítani.
További kizárások:

 • a napelem idő múlásával bekövetkező hatásfokgyengülésére,
 • napkollektor puffertartályára,
 • anyaghibákra visszavezethető meghibásodásokra,
 • klíma, hőszivattyú üzemi gáz, (hűtőközeg) kompresszorolaj elszivárgására/elszökésére,
 • vízkő okozta károkra,
 • a klíma/hőszivattyú csapágymeghibásodására,
 • a hőszivattyú inverterének túlmelegedése okozta károkra.

További kizárások a Különös biztosítási feltételek 4. pontjában olvashatók.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


1.    Törés esetén:
A Biztosított vagyontárgyak/készülékek: 

 • Számlával igazolt vásárlása/beépítése Magyarországon történt.
 • A készülék kora klíma esetén max. 7 év; napelem, hőszivattyú esetén max. 15 év.
 • A kár időpontjában a károsodott eszköz a biztosított épület berendezésének részét kell, hogy képezze.

2.    Kiterjesztett garancia esetén a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs érvényben a káresemény időpontjában.

A javítási szolgáltatás felső határa a biztosított vagyontárgy káridőponti újértéke.
Kártalanítási szolgáltatás esetén a biztosítási összeg megegyezik a biztosított vagyontárgy káridőponti újértékével, de maximum bruttó 500 000 Ft.
Biztosítási szolgáltatás felső határa: egy kockázatviselési időszakon belül egy készülékre (vagy a Különös biztosítási feltételek szerint egy készüléknek minősülő eszközre) vehető igénybe.
Önrész: biztosítási esemény szerinti károsodás esetén a biztosítás 10% levonás önrészesedést tartalmaz.


Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A biztosításról szóló visszaigazolásban megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség 2 munkanapon belül.
 • Bejelentendő adatok pontos megadása: vagyontárgy gyártmánya, típusa; hiánytalanul kitöltött jótállási jegy; vásárlást igazoló számla vagy blokk.
 • Önrész összegének befizetése.
 • A kártérítési (szolgáltatási) igényt alátámasztó dokumentumokat, számlákat, számviteli bizonylatokat, szakvéleményeket, jegyzőkönyveket, fényképeket, egyéb, a kártérítési összeg megállapításához szükséges adatokat kell megadni.

Otthon SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (home-digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázatviselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával, az aktuális számlázási időszak végén.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal.
 • A Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. 
 • Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).

Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható. 


 

 


Otthon SOS Komfort Klíma biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító.


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Otthon SOS Komfort Klíma biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amely a Biztosító és az  MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


Törés
Esemény: a biztosított épülethez tartozó, az épületen elhelyezett, műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített és karbantartott klímaberendezés bármely okból bekövetkező törése, időjárási okokra visszavezethető meghibásodása, valamint az ezekben vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kár.

Kiterjesztett garancia
Esemény: a biztosított épülethez tartozó, az épületen elhelyezett, műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített és karbantartott klímaberendezésnek a kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható, tartós – nem külső behatásra történt – mechanikai, elektromos, elektronikus meghibásodása, amelynek következtében az részben vagy egészben működésképtelenné vált. Kizárólag azok az események biztosítottak, amelyek rendeltetésszerű használat mellett fellépő, tartós belső hibából erednek, amely hiba a gyártói garancia alapján térült volna, amennyiben a meghibásodás a gyártói garancia időszaka alatt következett volna be, és amely események nem kerültek kizárásra.

Biztosított vagyontárgy/készülék:
Klíma beltéri és kültéri egysége, amennyiben megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlása/beépítése Magyarországon történt,
 • kora (a beépítés napjától számítva) maximum 7 év,
 • a kár időpontjában a biztosított épület berendezéseinek részét képezi,
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs rá érvényben (kiterjesztett garanciabiztosítási esemény bekövetkezése esetében), 
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla áll róla rendelkezésre,
 • a gyártó ajánlása szerint évente rendszeresen átvizsgált, karbantartott.

  A Biztosító szolgáltatása:

 • a klímaberendezés megjavításának megszervezése, költség megfizetése a biztosítási összeghatárig (önrész alkalmazásával),
 • kártalanítás a biztosítási összeghatárig,
 • szervizek elérhetőségeinek megadása, időpont-egyeztetés.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító jogosult megtagadni a kötelezvény alapján a fizetést az alábbi esetekben:
Javítási/kártalanítási szolgáltatás esetén kizáró okok: a klímaberendezés rendszeres karbantartásának hiánya.
Javítási szolgáltatás esetén kizáró okok: amennyiben a javítási költségek a káridőponti újértéket meghaladják, vagy a berendezést műszakilag nem lehet javítani.

További kizárások:

 • anyaghibára visszavezethető meghibásodás,
 • üzemi gáz (hűtőközeg), kompresszorolaj elszivárgása/elszökése,
 • vízkő okozta károk,
 • a klíma csapágyának meghibásodása,
 • a készülék szabálytalan, hivatalos engedély nélküli kialakítása.

További kizárások a Különös biztosítási feltételek 4. pontjában olvashatók.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


A klímaberendezés számlával igazolt vásárlása/beépítése Magyarországon történt.
A klímaberendezés kora: a beépítés napjától számítva maximum 7 év.
A kár időpontjában a klímaberendezés a biztosított épület berendezéseinek részét képezi.
Kiterjesztett garancia esetén: a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs érvényben a káresemény időpontjában. 
A javítási szolgáltatás felső határa a biztosított vagyontárgy káridőponti új értéke.
Kártalanítási szolgáltatás esetén a biztosítási összeg megegyezik a biztosított vagyontárgy káridőponti új értékével, de maximum 500.000 Ft.
A biztosítási szolgáltatás felső határa: egy kockázatviselési időszakon belül egy biztosítási eseményre nyújt szolgáltatást.
Önrész: biztosítás szerinti károsodás esetén a biztosítás 10% levonásos önrészesedést tartalmaz.


Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 


 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a Biztosító Közreműködőjével egyeztetett módon.
 • A kárrendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.  

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.
A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény tartalmazza.
Kockázatviselési időszak: a kockázatviselés kezdetétől számított egybefüggő 12 hónapos időszak.

A kockázatviselés megszűnik az alábbi esetekben:

 • a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg;
 • ha a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül;
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • a Biztosítottnak a biztosítotti nyilatkozaton megadott hozzájárulásának visszavonása esetén az erre irányadó rendelkezésekben megnevezett határidőben;
 • a biztosítási díjra vonatkozó fizetési késedelem esetén, az esedékességtől számított hatvanadik nap elteltével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A Biztosított a csatlakozási nyilatkozatot 30 napos felmondási határidővel, az aktuális számlázási időszak végére visszavonhatja a Szerződőnél vagy a Közvetítőnél, amely visszavonás az érintett Biztosított biztosítási jogviszonyát megszünteti.