Otthon SOS Aktív kerékpár-biztosítás


 2024.06.20-tól a terméket nem értékesítjük.


Melyik biztosító termékéről van szó?


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító.


Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Otthon SOS Aktív biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amelyet a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában kötött meg.


Mire terjed ki a biztosítás?


Információs asszisztencia: élő hangos, 24 órás telefonos információs és segítségnyújtási asszisztenciaszolgáltatás:

 • legközelebbi gumijavító, kerékpárszerviz és annak nyitvatartási ideje;
 • időjárás-előrejelzés;
 • túraútvonalakkal kapcsolatos lezárási tájékoztatások;
 • következő, a kerékpár szállítására alkalmas közlekedési csomópontokról és az ottani menetrendről való tájékoztatás.

Kerékpár-asszisztencia műszaki meghibásodás (közúton, kerékpárúton történő közlekedés során) és közlekedési baleset esetén: 

 • a kerékpár elszállítása a legközelebbi kerékpárszakszervizbe vagy a legközelebbi közlekedési csomópontig vagy a Biztosított otthonába, a Biztosított kérése szerint. 

Kártérítés rongálás, közlekedési baleset során bekövetkező károk esetén:

 • a kerékpár, illetve az Általános szerződési feltételek szerinti sérült alkatrészei javítási (helyreállítási) költségeinek térítése, totálkár esetében kártérítés nyújtása. 

Kártérítés rablás, lopás esetén:

 • pénzbeli kártérítés;
 • szabadtérről történő lopás esetén is, limitált biztosítási összegig.

Felelősségbiztosítás kerékpárosoknak:

 • a biztosítási eseménnyel közvetlen okozati összefüggésben álló, a Biztosítottnak felróható okból keletkező károk és sérelemdíj megtérítése. 

Mire nem terjed ki a biztosítás?


A biztosítás nem terjed ki:

 • műszaki meghibásodásra;
 • a részlopás kárra, amely nem minősül biztosítási eseménynek;
 • versenyzésre, edzésre, sebességmérésre használt vagy bármilyen megbízhatósági tesztnek kitett kerékpárra;
 • arra a kerékpárra, amelynek meghibásodása a nem szakszerűen (azaz nem a gyári előírás szerint) elvégzett javításból vagy a kerékpár elhanyagolt műszaki állapotából ered; 
 • a kerékpár karbantartásának elmulasztása miatt bekövetkezett üzemképtelenség vagy közlekedési baleset esetére; 
 • ha az elektromos kerékpárhoz nem szabványos vagy szabálytalan tartozékot (pl. akkumulátort) vagy kenőanyagot használnak;
 • a megengedettnél több személyt vagy súlyt szállító kerékpárra;
 • az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett kerékékpárokra (pl. elektromos kerékpár gyárilag beállított maximális sebességének megemelése);
 • a biztosított kerékpár forgalom elől lezárt közúton vagy egyéb, szállító járművel megközelíthetetlen helyszínen bekövetkező balesete vagy menetképtelenné válása esetére;
 • a biztosítási szolgáltatás teljesítése során okozott következményi károkra;
 • a kerékpárvezető otthonából vagy telephelyéről való elinduláskor bekövetkező üzemképtelenségre;
 • munkaeszközként is használt kerékpárokra (pl. futár).
  További kizárások a
  Különös biztosítási feltételek 4. pontjában találhatók.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


Kerékpár-asszisztencia:

 • a Biztosító a műszaki meghibásodás, közúti baleset helyszínétől számítva legfeljebb 25 km-es szállítási távolságig fedezi a szállítási költségeket; 
 • biztosítási időszakonként legfeljebb 2 szolgáltatás.

Kártérítési limitek – Közlekedési baleset esemény:

 • törés esetén kártérítés eseményenként legfeljebb 160.000 Ft biztosítási összegig;
 • legfeljebb 2 biztosítási esemény biztosítási időszakonként.

Kártérítési limitek – Rablás, lopás, rongálási esemény:

 • kártérítés eseményenként: 160.000 Ft, szabadtérről történő lopás esetében 80.000 Ft;
 • legfeljebb 1 biztosítási esemény biztosítási időszakonként.

Kártérítési limitek – felelősségbiztosítás:

 • a biztosítási összeg felső határa: 1.000.000 Ft;
 • legfeljebb 1 biztosítási esemény biztosítási időszakonként. 

Levonásos önrész a közlekedési baleset miatti kártérítés, rablás, lopás, rongálás és felelősségbiztosítás biztosítási események esetében: 15.000 Ft.


Milyen kerékpárra köthető meg az Aktív kerékpár-biztosítás?


Az olyan normál használatú (utcai, túra, hobbi-sport), legalább egykerekű kerékpárra, amelyet emberi erő hajt (általánosan a KRESZ által „kerékpár” kategóriába sorolt eszközök), vagy az emberi erő mellett elektromos motorral segített hajtású, legalább kétkerekű kerékpárra. 
A Biztosító kockázatvállalása kiterjed egy-, két-, illetve háromkerekű, gázkarral nem rendelkező, emberi erővel hajtott és elektromos motorral maximum 25 km/h-ig segített járműre. A Biztosító kockázatvállalása kiterjed kerékpárra, fekvőkerékpárra és elektromos kerékpárra is. A roller és az elektromos roller nem minősül kerékpárnak a jelen biztosítás szempontjából.


Hány kerékpárra köthető biztosítás? Minden biciklire külön biztosítást kell kötnöm?


Felhasználási helyenként egy Aktív kerékpár-biztosítás köthető. A biztosítás megkötésekor megnevezett felhasználási helyen a Biztosított vele lakó családtagjainak tulajdonában lévő összes kerékpár beletartozik a biztosítási fedezetbe, melyek tulajdonjogát a vásárláskor kapott, névre szóló számlával vagy adásvételi szerződéssel a Biztosított igazolni tudja, és amelyek kora a biztosítási esemény bekövetkezésekor a vásárlástól számított legfeljebb 15 év.


Milyen régi kerékpár biztosítható?


A megkötéskor azt kell figyelembe venni, hogy a Biztosító akkor szolgáltat, ha a biztosítási esemény bekövetkezése és a vásárlás között nem telt el 15 év.


A szerződés megkötésekor rendelkezni kell a kerékpárvásárlásról számlával?

Igen, a Biztosított vagy vele lakó családtag nevére kiállított számlával vagy adásvételi szerződéssel kell rendelkezni. 


Mit tegyek kár esetén?


A műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a Biztosító Közreműködőjén keresztül a +36 1 465 3780 telefonszámon.
A Biztosított az Általános szerződési feltételek IV. pontjában meghatározottakon túl a következő adatokat köteles megadni az asszisztencia-központnak:

 1. a csatlakozás során megnevezett felhasználási hely címe; 
 2. a biztosított kerékpár modelljének megnevezése (márkája és típusa), gyári száma vagy alvázszáma; 
 3. a működésképtelen kerékpár elhelyezkedése;
 4. a kerékpár működésképtelenségének oka és egyéb olyan fontosnak ítélt körülmények, amelyek a biztosítási esemény lefolyását és a szolgáltatást befolyásolják. 
 5. A Biztosító a kárbejelentés beérkezésekor haladéktalanul köteles megkezdeni a biztosítási szolgáltatás megszervezését. Amennyiben erre lehetőség van, a Biztosító a Biztosítottat tájékoztatja a biztosítási szolgáltatások tartalmáról és előrelátható teljesítési idejéről.

Rablás, lopás biztosítási esemény bekövetkezésekor:
A Biztosított a Biztosító Közreműködőjének a +36 1 465 3780 telefonszámon az alábbi adatokat köteles megadni, illetve az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani:

 1. az eltulajdonított kerékpár vásárlási számlájának vagy az adásvételi szerződésnek a másolatát, amely igazolja, hogy a Biztosított a kerékpárt saját vagy a csatlakozás során megnevezett felhasználási helyen vele együtt élő családtagja nevére vásárolta a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 éven belül;
 2. a biztosított kerékpár eltulajdonításáról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet. 

A Biztosított köteles a lopás és rablás biztosítási eseményekről rendőrségi feljelentést tenni, illetve a feljelentést jegyzőkönyvbe foglalni.


Lopás, rablás esetén automatikusan megszűnik a biztosításom?


Nem. Nem szűnik meg automatikusan a biztosítás.


Mennyit fizet a Biztosító, ha a család több tagjának kerékpárját lopják el?

Ha több, kisebb értékű kerékpárt lopnak el egy Biztosítotthoz (fogyasztási helyhez) köthetően egyszerre, megfelelően lezárt helyiségből, akkor mindegyiket figyelembe veszi a Biztosító, mivel egy biztosítási eseményről beszélünk, a maximum kártérítés összege pedig 160.000 Ft. Tehát ha 3 kerékpárt lopnak el, amelyeknek értéke egyenként 55.000 Ft, akkor összesen 160.000 Ft-ot térít a Biztosító, nem pedig egyetlen bicikli értékét.


Akkor is térít a Biztosító, ha autón történő szállítás közben, közúti baleset során sérül meg a kerékpár? 

Igen, ha gépjárműről esik le menet közben, vagy a gépjármű maga szenved balesetet, és így sérül a kerékpár, akkor ez biztosítási eseménynek számít.


Hányszor vehetem igénybe a szolgáltatást?


Lopás, rablás, szabadtérről lopás, rongálás biztosítási eseményeket biztosítási időszakonként (összesen) egyszer lehet igénybe venni. 
Közlekedési baleset során bekövetkezett biztosítási esemény miatti kártérítés biztosítási időszakonként összesen kétszer vehető igénybe. 
Asszisztenciaszolgáltatás (szállítás) műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset miatt szintén biztosítási időszakonként összesen kétszer vehető igénybe.
Felelősségi szolgáltatás biztosítási időszakonként egyszer vehető igénybe.


Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A biztosításról szóló visszaigazolásban megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség a Biztosítónak, illetve a biztosítási feltételek szerinti esetekben a rendőrségen.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • A kártérítési (szolgáltatási) igényt alátámasztó dokumentumok, számlák, számviteli bizonylatok, szakvélemények, jegyzőkönyvek, fényképek, a kártérítési összeg megállapításához szükséges adatok megadására vonatkozó kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-éig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap első napja.

A kockázatviselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében a 30 napos felmondási idő lejártával az aktuális számlázási időszak végén. 
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján 24 órára visszamenő hatállyal.
 • Amikor a Biztosítottnak a Szerződővel kötött energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.  

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal.
Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondható.