Úton SOS autó asszisztencia

Úton SOS autó asszisztencia biztosítás (Belföld és Európa)

Úton SOS Javítási asszisztenciával biztosítás (Belföld és Európa)

Úton SOS Európa Gumiabroncs biztosítás

 

 


Úton SOS autó asszisztencia biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Úton SOS Asszisztencia biztosítás segítségnyújtási biztosításnak minősülő termék.


Mire terjed ki a biztosítás? 


Információszolgáltatások:

 • Üzenetközvetítés és tanácsadás; az Európa csomag esetében tolmácsolás a következő nyelveken: magyar, román, angol, német, szerb és horvát
 • Telefonos tájékoztatás nagyobb autópályákat érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről, vagy eseményekről (pl. baleset, dugó), illetve ezek helyéről, valamint javaslat alternatív útvonalakra

Alapszolgáltatások:

 • Helyszíni javítás
 • Autómentés, elszállítás
 • Gépjárműtárolás
 • Akkumulátor meghibásodásából eredő esemény

Kiegészítő szolgáltatások:

 • Szállás biztosítása
 • Tovább-vagy hazautazás biztosítása
 • Kölcsöngépjármű biztosítása

Járulékos szolgáltatások:

 • Megjavított autóért külföldre utaztatás
 • Gépjármű hazaszállítása külföldről
 • Őrzött parkoló elhelyezkedésére, elérhetőségére vonatkozó információ nyújtása

Mire nem terjed ki a biztosítás? 


A biztosító jogosult megtagadni a kötelezvény alapján a fizetést az alábbi esetekben:

 • a biztosított gépjármű avulásával, rendszeres karbantartásának elmulasztásával kapcsolatos kár;
 • az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett gépjárműben keletkezett kár;
 • lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő, forgalomból kivont járműben keletkezett kár;
 • lejárt vezetői engedéllyel vezetett járműben keletkezett kár;
 • háború, tüntetés, terrorcselekmény, polgárháború, zendülés, fosztogatás vagy hasonló esemény során keletkezett kár (ide nem értve az ezen eseményektől elkülönülő vandalizmus esetét);
 • a biztosított egyéb biztosítási szerződése (pl. casco biztosítás) alapján megtérülő károk.
 • További kizárások és korlátozások a Biztosítási feltételek 5. fejezetében olvashatók.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 


 • Autómentés a biztosított gépjármű elhelyezkedésétől számított 50 km-es körzeten belül történik a biztosító költségére, az ezen felüli távolságra vonatkozó díj a biztosítottat terheli.
 • Akkumulátor meghibásodásából eredő esemény esetében csak közúti segélyszolgálat vehető igénybe, biztosítási évenként két alkalommal.
 • A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.
 • Szállásköltséget maximum 60 EUR/fő/éj összegben térít a biztosító, az autóban utazók maximális számáig, max. 2 éjszakára.
 • Tovább- vagy hazautazási szolgáltatást maximum 150.000 Ft/alkalom összegben térít a biztosító az autóban utazók maximális számáig (az összeg nem fejenként értendő).
 • Kölcsönjármű biztosítása esetében a biztosító kizárólag a bérleti díjat téríti, maximum 3 naptári napig, B (alsó, közép) kategóriában.
 • Európa biztosítás esetén a biztosító megszervezi a biztosított vagy annak képviselője visszautazását a járműért a szervizbe maximum 150.000 Ft/biztosítási esemény összeghatárig.
 • Jármű hazaszállítása szolgáltatás vehető igénybe az Európa csomag esetében, összeghatára maximum 500.000 Ft/biztosítási esemény. Ez a szolgáltatás évente egyszer vehető igénybe.

Hol érvényes a biztosításom? 


Belföldi csomag esetén a biztosítás a Magyarországon bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik.
A biztosítás Európa csomag esetén a biztosítás Magyarországon és az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a biztosító kiszervezési tevékenységet végzőjével egyeztetett módon.
 • A kárrendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.

Úton SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (digital-assistance.com)


Mi a teendőm, ha lecseréltem az autómat, amin van a biztosítás, de szeretném, ha az új autón élne az tovább?


E-mail-ben kell jelezni az autó/rendszám cseréjét az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail címre, kötvényszám / ügyfélazonosító megjelölésével együtt.


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt kerül sor.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 


A kockázatviselés kezdő időpontja

 • személyesen történő szerződéskötés esetében a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0. órája,
 • online vagy telefonon keresztüli szerződéskötés esetén tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény (visszaigazoló levél) tartalmazza.

Kockázatviselési időszak: a kockázatviselés kezdetétől számított, egybefüggő 12 hónapos időszak.

A kockázatviselés megszűnik az alábbi esetekben:

 • a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg;
 • ha a Biztosított Szerződővel kötött energia szolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási helyet az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolják. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energia szolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energia szolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, és a felek személye nem változik;
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 


 • A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel a kockázatviselési időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu). 

 

 


Úton SOS Javítási asszisztenciával biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító.


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Úton SOS Belföld, Európa asszisztenciabiztosítás segítségnyújtási biztosításnak minősülő termék, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre, annak 2022. szeptember 1. napjától hatályos verziója szerint.


Mire terjed ki a biztosítás?


Az Úton SOS javítási asszisztenciával biztosítás magában foglalja a választott módozat szerint az Úton SOS Belföld, illetve Európa módozatban meghatározott fedezeteket.

1.    Alapszolgáltatások:
Információszolgáltatások:

Üzenetközvetítés és tanácsadás, az Európa csomag esetében tolmácsolás a következő nyelveken: magyar, román, angol, német, szerb és horvát

Telefonos tájékoztatás nagyobb autópályákat érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről vagy eseményekről (pl. baleset, dugó), illetve ezek helyéről, valamint alternatív útvonalak javaslata

 • Helyszíni javítás
 • Autómentés, elszállítás
 • Gépjárműtárolás
 • Akkumulátormeghibásodás

2.    Kiegészítő szolgáltatások:

 • Szállás biztosítása
 • Tovább- vagy hazautazás
 • Kölcsöngépjármű biztosítása

3.    Járulékos szolgáltatások (csak Európa módozat esetében!)

 • Megjavított autóért külföldre utaztatás
 • Gépjármű hazaszállítása külföldről
 • Őrzött parkoló elhelyezkedésére, elérhetőségére vonatkozó információ nyújtása

4.    Önhibás szolgáltatások:

 • Zárkinyitás, szállítás benzinkútig
 • Akkumulátor lemerülése
 • Defekt

5.    Javítási asszisztencia:

 • A balesetben sérült jármű kárszemléjének elvégzése, avításának támogatása javítói ajánlat beszerzésével, hozom-viszem szolgáltatással.
 • Amennyiben a jármű gazdaságosan nem javítható, a maradvány értékesítésének támogatása.
 • Kölcsöngépjármű biztosítása.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A Biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben:

a biztosított gépjármű avulásával, rendszeres karbantartásának elmulasztásával kapcsolatos kár;

 • az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett gépjárműben keletkezett kár;
 • lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő, forgalomból kivont járműben keletkezett kár;
 • lejárt vezetői engedéllyel vezetett járműben keletkezett kár;
 • háború, tüntetés, terrorcselekmény, polgárháború, zendülés, fosztogatás vagy hasonló esemény során keletkezett kár (ide nem értve az ezen eseményektől elkülönülő vandalizmus esetét);
 • a biztosított egyéb biztosítási szerződése (pl. casco biztosítás) alapján megtérülő károk esetén.

További kizárások és korlátozások a Különös biztosítási feltételek 3. fejezetében olvashatók.
Javítás asszisztencia esetén a Biztosító nem fedezi a javítóműhely költségeit.
Amennyiben a szolgáltatás nyújtása alatt szűnik meg a Biztosított szerződése, a Biztosított egyszeri 22 500 Ft + áfa összegű szolgáltatási díjat köteles megtéríteni.


Mi a teendőm, ha lecseréltem az autómat, amin van a biztosítás, de szeretném, ha az új autón élne az tovább?


E-mail-ben kell jelezni az autó/rendszám cseréjét az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail címre, kötvényszám / ügyfélazonosító megjelölésével együtt.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


 • Autómentés, szervizbe szállítás: a biztosított gépjármű elhelyezkedésétől számított 50 km-es körzeten belül történik a Biztosító költségére, az ezen felüli távolságra vonatkozó díj a Biztosítottat terheli.
 • Akkumulátor meghibásodásából eredő esemény esetében csak közúti segélyszolgálat vehető igénybe, biztosítási évenként két alkalommal.
 • A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a Biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.
 • Gépjárműtárolás – ha célszerviz zárva tart – mindaddig, amíg a szerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de maximum az első munkanapig.
 • Szállásköltséget maximum 60 EUR/fő/éj összegben térít a Biztosító az autóban utazók maximális számáig, max. 2 éjszakára.
 • Tovább- vagy hazautazási szolgáltatást maximum 150 000 Ft/alkalom összegben térít a Biztosító az autóban utazók maximális számáig (az összeg nem fejenként értendő).
 • Kölcsönjármű biztosítása esetében a Biztosító kizárólag a bérleti díjat téríti maximum 3 naptári napig, B (alsó, közép) kategóriában, javítási asszisztenciához kapcsolódó kölcsönjármű max. a javítás idejére totálkár esetén 5 napra, ha az elfogadott javítási ajánlat/ roncsérték a 300 000 Ft-ot meghaladja.
 • Európa biztosítás esetén a Biztosító megszervezi a Biztosított vagy annak képviselője visszautazását a járműért a szervizbe maximum 150 000 Ft / biztosítási esemény összeghatárig.
 • Jármű hazaszállítása szolgáltatás vehető igénybe az Európa csomag esetében, összeghatára maximum 500 000 Ft / biztosítási esemény. A jelen szolgáltatás kockázatviselési időszakonként egyszer vehető igénybe.
 • Őrzött parkoló esetén a Biztosító információt nyújt; esetleges parkolási költségeket, károkat nem térít meg.

Hol érvényes a biztosításom?


Belföldi módozat esetén a Magyarországon bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik.
Európa módozat esetén a Magyarországon és az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a Biztosító kiszervezési tevékenységet végzőjével egyeztetett módon.
 • A kárrendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.

Úton SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.
Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázat viselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával, az aktuális számlázási időszak végén.
 • A Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal.
 • A Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


 • A Biztosított a csatlakozási nyilatkozatot 30 napos felmondási határidővel, az aktuális számlázási időszak végére visszavonhatja a Szerződőnél vagy a Közvetítőnél, amely visszavonás az érintett Biztosított biztosítási jogviszonyát megszünteti (ugyfelszolgalat@mvm.hu).
 • Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal  (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható. 

 

 

 


Úton SOS Európa Gumiabroncs biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Úton SOS Asszisztencia biztosítás segítségnyújtási biztosításnak minősülő termék.


Mire terjed ki a biztosítás? 


Az Úton SOS Európa Gumiabroncs biztosítás magában foglalja az Úton SOS biztosítás Európa módozatában meghatározott feltételeket.

Információszolgáltatás:

 • telefonos segítségnyújtás és tolmácsolás az Európa csomag esetében magyar, román, angol, német, szerb és horvát nyelveken,
 • telefonos tájékoztatás nagyobb autópályákat érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről vagy eseményekről (pl. baleset, dugó), illetve ezek helyéről, valamint javaslat alternatív útvonalra.

Alapszolgáltatások:

 • Helyszíni javítás
 • Autómentés, elszállítás
 • Gépjárműtárolás
 • Akkumulátor meghibásodása esetén közúti segélyszolgálat vehető igénybe.

Kiegészítő szolgáltatások:

 • Szállás biztosítása
 • Tovább- vagy hazautazás
 • Kölcsöngépjármű biztosítása

Járulékos szolgáltatások:

 • Megjavított autóért külföldre utaztatás
 • Gépjármű hazaszállítása külföldről
 • Őrzött parkoló elhelyezkedésére, elérhetőségére vonatkozó információ nyújtása

Önhibás káresemények esetén nyújtott szolgáltatások:

 • Zárkinyitás, elszállítás benzinkútig
 • Segítség akkumulátor lemerülése esetén
 • Segítség defekt esetén

Gumiabroncs-biztosítás:

 • Gumiabroncs defektje esetén a gumiabroncs szakszerű javítása vagy cseréjének költségtérítése, az avultatást figyelembe véve.

  Előfeltétel: a gépjármű menetképtelenné válik, és szervizbe kell szállítani.


Mire nem terjed ki a biztosítás? 


A Biztosító jogosult megtagadni a teljesítést az alábbi esetekben:

 • A biztosított gépjármű avulásával, rendszeres karbantartásának elmulasztásával kapcsolatos kár. 
 • Az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett gépjárműben keletkezett kár. 
 • Lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő, forgalomból kivont gépjárműben keletkezett kár. 
 • Lejárt vezetői engedéllyel vezetett gépjárműben keletkezett kár. 
 • Háború, tüntetés, terrorcselekmény, polgárháború, zendülés, fosztogatás vagy hasonló esemény során keletkezett kár (ide nem értve az ezen eseményektől elkülönülő vandalizmus esetét).
 • A Biztosított egyéb szerződései (pl. casco biztosítás) alapján megtérülő károk esetén. 
 • Ha a gumiabroncs korábbi meghibásodását nem szakszerűen és tartósan javíttatták meg, és a biztosítási esemény ennek a következménye, illetve a bekövetkezett biztosítási esemény nem teszi szükségessé az érintett gépjármű szervizbe szállítását. 
 • További kizárások és korlátozások az Úton SOS Európa biztosítás 3. fejezetében olvashatók.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 


 • Autómentés a biztosított gépjármű elhelyezkedésétől számított 50 km-es körzeten belül történik a biztosító költségére. Az ezen felüli távolságra vonatkozó díj a Biztosítottat terheli.
 • Akkumulátor meghibásodásából eredő esemény esetében csak közúti segélyszolgálat vehető igénybe biztosítási évenként két alkalommal.
 • A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a Biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.
 • Gépjárműtárolás – ha a célszerviz zárva tart – mindaddig, amíg a szerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de maximum az első munkanapig. 
 • Szállásköltséget maximum 60 EUR/fő/éj összegben térít a Biztosító, az autóban utazók maximális számáig, max. 2 éjszakára.
 • Tovább- vagy hazautazási szolgáltatást maximum 150.000 Ft/alkalom összegben térít a Biztosító az autóban utazók maximális számáig (az összeg nem fejenként értendő).
 • Kölcsönjármű biztosítása esetében a Biztosító kizárólag a bérleti díjat téríti  3 egymást követő  napra, de legfeljebb a javítás idejére B (alsó, közép) kategóriában. 
 • A Biztosító megszervezi a Biztosított vagy annak képviselője visszautazását a járműért a szervizbe maximum 150.000 Ft/biztosítási esemény összeghatárig.
 • Jármű hazaszállítása szolgáltatás összeghatára maximum 500.000 Ft/biztosítási esemény. A jelen szolgáltatás kockázatviselési időszakonként egyszer vehető igénybe.
 • A Biztosító a biztosítás területi hatályán belül őrzött parkoló elhelyezkedésére, elérhetőségére vonatkozó információt nyújt, az esetleges parkolási költségeket, károkat nem téríti meg. 
 • Sérült gumiabroncs szakszerű javításának vagy cseréjének költségét számla alapján és legfeljebb bruttó 50.000 Ft összeghatárig téríti, az avultatást figyelembe véve, és a kockázatviselés időszaka alatt maximum egy alkalommal.

Hol érvényes a biztosításom? 


Magyarországon és az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a Biztosító Közreműködőjével egyeztetett módon.
 • A kárrendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.
 • Úton SOS biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 
 • A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.
 • Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 
 • A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:               Assistance (digital-assistance.com)

Mi a teendőm, ha lecseréltem az autómat, amelyen van a biztosítás, de szeretném, ha az új autón élne az tovább?


E-mailben kell jelezni az autó/rendszám cseréjét az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail-címre a felhasználóazonosító szám megjelölésével együtt.


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt kerül sor.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.
A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény tartalmazza.
Kockázatviselési időszak: a kockázatviselés kezdetétől számított egybefüggő 12 hónapos időszak.

A kockázatviselés megszűnik az alábbi esetekben:

 • a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg;
 • ha a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül;
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • a Biztosítottnak a biztosítotti nyilatkozaton megadott hozzájárulásának visszavonása esetén az erre irányadó rendelkezésekben megnevezett határidőben;
 • a biztosítási díjra vonatkozó fizetési késedelem esetén, az esedékességtől számított hatvanadik nap elteltével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A Biztosított a csatlakozási nyilatkozatot 30 napos felmondási határidővel, az aktuális számlázási időszak végére visszavonhatja a Szerződőnél vagy a Közvetítőnél, amely visszavonás az érintett Biztosított biztosítási jogviszonyát megszünteti.