Otthon SOS Kedvenc kisállat-biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az Otthon SOS Kedvenc kisállat-biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


1. A Biztosított tulajdonában, tartásában levő kutya és/vagy macska jelen feltételek szerinti betegsége, balesete és baleset miatti elhullása esetén.

 • Baleset: hirtelen fellépő, közvetlenül, kívülről ható, előre nem látható esemény, ide nem értve a más állat által okozott sérülést.
 • Betegség: minden olyan, kórokozók által okozott fertőző megbetegedés, továbbá a nem fertőző szervi betegségek, amelyek az állat állatorvosi kezelését teszik szükségessé.
 • Elhullás: biztosítási esemény az a baleset, amelynek következtében a biztosított állat a balesetét követő 30 napon belül elhullik.
 • Állatorvosi kezelési költség:
  • az állat gyógykezelésével összefüggő állatorvosi munkadíj;
  • szükségessé váló laboratóriumi és képalkotó vizsgalatok díja;
  • műtét során az állat szervezetébe kerülő implantátum ára;
  • az állatnak közvetlenül beadott diagnosztikusok és gyógyszerkészítmények ára;
  • állatorvos által végzett eutanáziájának költségei.

2. A Biztosított tulajdonában, tartásában lévő biztosított állat tevékenységének, magatartásának következtében Magyarország területén okozott személyi sérüléses és tárgyrongálási károk, valamint a személyi sérüléssel okozati összefüggésben álló sérelemdíj, amelyek következtében vagy amelyekért a Biztosítottat a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kártérítési felelősség terheli.

3. Információs asszisztencia: élő hangos, 24 órás telefonos információs és segítségnyújtási asszisztenciaszolgáltatás:

 • állatorvosi rendelőkről, ügyeletről és gyógyszertárakról;
 • kegyeleti szolgáltatásról (hamvasztás és urnaelhelyezés);
 • állatpanziókról;
 • állatszitter – lehetőségekről. 

Mire nem terjed ki a biztosítás?


 • A biztosítási szerződés bármely okból történt megszűnése után végzett kezelés.
 • A kockázatviselés kezdete előtt kezdődött betegséggel, annak kiújulásával vagy bekövetkezett balesettel kapcsolatban végzett kezelés költsége.
 • A betegséget megelőző (preventív) állatorvosi beavatkozások (pl. védőoltások, külső és belső élősködők elleni kezelések, vitaminterápia, roborálás) és vizsgálatok költségei.
 • Az ivartalanítási műtét költségei (kivéve, ha az ivartalanítási műtét elvégzése betegség gyógykezelése miatt válik közvetlenül indokolttá).
 • A kozmetikai jellegű beavatkozások, műtétek (pl. fül- és farokvágás, fogtisztítás, fogkő eltávolítása és fogpótlás, karmok vágása és eltávolítása, fültisztítás, az ún. bűzmirigy tisztítása és kiürítése) költségei.
 • Az öröklődő betegségek és állapotok (pl. köldöksérv, rejtett here) miatt, illetve az örökletes (genetikai) terheltségekre visszavezethető balesetek miatt szükségessé váló állatorvosi beavatkozások, műtétek költségei.
 • A szervátültetés és a szervátültetéshez kapcsolódó kezelések.
 • Az állat viselkedési problémájával, annak kezelésével, valamint az állat képzésével kapcsolatos kezelések.
 • Az állat túlsúlyának és az abból származó betegségeinek kezelése, kivéve, ha a túlsúlyos állapot maga is egy diagnosztizált betegség következménye.
 • A bejelentési kötelezettség alá eső betegségekkel – például a veszettség – összefüggő költségek.
 • További kizárások a Biztosító Ügyfél-tájékoztatója, Általános és különös szerződési feltételek című dokumentumban, a Különös biztosítási feltételek az Otthon SOS Kedvenc biztosításhoz 4. pontjában és a Melléklet az Otthon SOS Kedvenc biztosításhoz, Kizárások cím alatt találhatók.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


A kifizetés nem haladhatja meg a tényleges kár összegét.
A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napos várakozási időtartam alatt a Biztosító nem nyújt szolgáltatást.


Milyen állatra köthető meg a Kedvenc kisállat biztosítás?


Kisállat-biztosítást a kutyájára és/vagy macskájára köthet. Betegség és balesetbiztosítás tekintetében nincs fajtakizárás, bármilyen kutyusra, macskára érvényes a biztosítás.
Felelősségbiztosítás nem köthető a következő kutyafajtákra: (Akita, Argentin dog, Bullterrier, Cane corso, Farkas hybrid, Fila brasileiro, Kanári szigeteki kutya, Pit bullterrier, Staffordshire terrier, Tosa)


Hány kisállatra köthető biztosítás?


Felhasználási helyenként egy kisállatra köthető biztosítás. Amennyiben több felhasználási hely kapcsán is szerződésben áll az MVM Next-tel, akkor több a Biztosított tulajdonában, tartásában lévő kisállatra is köthető a biztosítás. A kisállat mindenkori élőhelye nem kell, hogy megegyezzen a felhasználási hely címével


Nem fajtatiszta kutyára / cicára is köthető biztosítás?


Nincs ilyen jellegű megkötés


Mennyi idős állat biztosítható?


4 hónapnál idősebb és 8 évesnél fiatalabb kisállatra köthet biztosítást. A már biztosított állat esetében a biztosítási védelem nem ér véget a korhatár elérésével.


A szerződés megkötésekor rendelkeznie kell az állatnak mikrochippel?


Legkésőbb a várakozási idő utolsó napjáig. Kizárólag olyan kutya vagy macska biztosítható, amelybe az állatorvos beültette az ISO 11784 szabványnak megfelelő elektronikus (mikrochipes) állatazonosítót, és a megjelölt kisállat adatait az állatorvos az elektronikus adatbázisban rögzíttette. 


Milyen oltásokkal kell rendelkeznie a kutyának?


A Biztosítás arra a kutyára terjed ki, amelyet kisállat-egészségügyi könyvben igazoltan – a biztosításhoz történő csatlakozás előtt legalább két alkalommal védőoltásban részesítettek szopornyica, Rubarth-kór (kutyák fertőző májgyulladása), leptospirosis, parvovirosis és veszettség ellen, és legalább két alkalommal, gyógyszerkészítménnyel féregtelenítettek úgy, hogy a második védőoltás beadása továbbá a féregtelenítés időpontja óta nem telt el egy évnél több idő.


Milyen oltásokkal kell rendelkeznie a macskának?


A Biztosítás arra a macskára terjed ki, amelyet – kisállat egészségügyi könyvben igazoltan – a biztosításhoz történő csatlakozás előtt legalább két alkalommal védőoltásban részesítettek rhinotracheitis (herpeszvírus okozta légcsőgyulladás), panleukopenia és calicivírusos nátha ellen és legalább két alkalommal, gyógyszerkészítménnyel féregtelenítettek úgy, hogy a második védőoltás beadása továbbá a féregtelenítés időpontja óta nem telt el egy évnél több idő.


Melyik állatorvos kezelheti a kisállatot?


Kedvencét bármelyik – államilag elismert állatorvosi végzettséggel és működési engedéllyel rendelkező – állatorvoshoz elviheti. Nincs egyéb megkötés az orvos személyére vonatkozóan.


Vannak olyan betegségek, amelyek esetén nem térít a biztosító?


Ezekről részletesen a Biztosító Ügyfél-tájékoztatója, Általános és különös szerződési feltételek dokumentumban, a Mellkéklet az Otthon SOS Kedvenc biztosításhoz, Kizárások c. alatt olvashat. 


A biztosítás felhasználható a kutya ivartalanításánál?


Az ivartalanítás nem minősül biztosítási eseménynek, így az ivartalanítási műtét költségeit kizárólag abban az esetben térítjük, ha az ivartalanítási műtét elvégzése betegség gyógykezelése miatt válik közvetlenül indokolttá.


Mit tegyek kár esetén?


Biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a Biztosító közreműködője által működtetett asszisztencia-központon keresztül a következő, 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780.

 

A baleset vagy betegség miatti gyógykezelés biztosítási esemény kárbejelentéséhez csatolni szükséges a biztosított állat kezelését végző, a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) által kiadott állat-egészségügyi szolgáltatói engedéllyel (praxis engedély) rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi szolgáltató által kiállított 

1. ÁFA-s számlát 
2. kórlapot, aminek tartalmaznia kell a következőket:

 • a tulajdonos nevét, címét,
 • a betegséggel összefüggő kórelőzményt (anamnézis),
 • a klinikai tüneteket, a betegség megnevezését (diagnózis),
 • az elvégzett műtétek leírását, a gyógykezeléseket és gyógyszer-adagokat (terápia), azoknak időpontját,
 • a biztosított állat azonosítására szolgáló adatokat (faj, fajta, neve, születési dátuma, mikrochipes azonosító adatok),

3. az állat védőoltásait igazoló iratot (a Kisállat egészségügyi könyv olvasható másolatát).

A baleset miatti elhullás biztosítási esemény bekövetkezésekor csatolni szükséges az állatorvos által kiadott igazolást a következő adatokkal:

 • a tulajdonos neve, címe,
 • megállapítás, hogy a biztosított állat baleset következtében hullott el,
 • a baleset bekövetkeztének és az állat elhullásának dátuma,
 • a biztosított állat azonosítására szolgáló adatokat (faj, fajta, neve, születési dátuma, mikrochipes azonosító adatok.

Felelősségi kár esetén a Biztosító teljesítésének feltétele az alábbi iratok bemutatása:

 • a kisállat védőoltásait igazoló irat (Kisállat egészségügyi könyv) másolata,
 • károsult(ak) neve, lakcíme (székhelye),
 • a kár mértéke, bekövetkezésének helye, időpontja,
 • káresemény részletes leírása,
 • a biztosított felelősségének elismerése vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatát, részletes indoklással ellátva,

A Biztosító teljesítéséhez az alábbi iratok bemutatását kérheti:

 • bírósági ítélet/határozat,
 • rendőrségi jegyzőkönyv,
 • minden olyan okirat, amely a biztosítási esemény bekövetkezését bizonyítja, illetve a kár összegének elbírálásához szükséges adatokat igazolja.

A felelősségbiztosítás alapján érvényesítendő kártérítési igény esetében a jogellenességet, a kárt, valamint a kisállat tulajdonosának/gondozójának/kezelőjének magatartása és a kár közötti okozati összefüggést a károsultnak kell bizonyítania.

A fenti dokumentumokat a kitöltött Kárbejejelentő nyomtatvánnyal együtt a banki adatok megadásával, kézzel vagy hivatalos digitális formában aláírva a karrendezes@europ-assistance.hu e-mail címre kell elküldeni.


Ha egy betegség/baleset miatt több, elhúzódó kezelésre van szükség, az több biztosítási eseménynek számít?


Ha egy betegség/baleset miatt több kezelésre, egész kezeléssorozatra van szükség, azt a Biztosító egy biztosítási eseményként kezeli, amennyiben: 

 • az első kezeléssel egy időben ezt jelzi a Biztosított a Biztosítónak,

az állatot kezelő orvos igazolja a Biztosítónak, hogy a kezeléssorozat ugyanazon betegség/baleset miatt vált szükségessé.

Fenti esetben több számla keletkezik, amelyeket elegendő egyben beküldeni a Biztosítónak azok rendezése érdekében.


Hányszor vehetem igénybe a szolgáltatást?


A Biztosító biztosítási időszakonként mindösszesen betegség/balesetre szóló szolgáltatásnál legfeljebb két biztosítási eseményre, továbbá egy felelősségi eseményre, biztosítási eseményenként pedig az alábbaik szerinti, káronként teljesítendő összeget téríti meg az önrész levonása után. 

Biztosítási védelem: baleset miatti álltorvosi kezelés; betegség miatti állatorvosi kezelés; baleset miatti elhullás 

Biztosítási összeg eseményeként: 100 000 Ft

Biztosítási szolgáltatás felső határa: max. 2 biztosítási esemény biztosítási időszakonként
 

Biztosítási védelem: kártérítési felelősség

Biztosítási összeg eseményeként: 100 000 Ft

Biztosítási szolgáltatás felső határa: max. 1 biztosítási esemény biztosítási időszakonként

Levonásos önrész: 10 000 Ft

A biztosítási szerződésben feltüntetett mértékű levonásos önrészesedés azt jelenti, hogy a Biztosító biztosítási eseményenként az önrészesedés alatti károkat nem téríti meg, az önrészesedés összegét meghaladó károkat pedig az önrész levonásával fizeti ki.


Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 •  A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • Baleset vagy betegség esetén a kárbejelentéshez csatolni szükséges: állatorvos vagy állat-egészségügyiszolgáltató által kiállított számlát és kórlapot.
 • Baleset miatti elhullás esemény bekövetkezésekor csatolni szükséges az állatorvos által kiadott igazolásokat.
 • Felelősségi kár esetén a Biztosító teljesítésének feltétele az alábbi iratok bemutatása: védőoltás, károsultak neve, címe, káresemény leírása, Biztosított felelősségének elismerésére/elutasítására vonatkozó nyilatkozat.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő második hónap első napja.
A kockázatviselés megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával az aktuális számlázási időszak végén.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján 24 órára visszamenő hatállyal.
 • Ha a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


Amennyiben a Biztosítottnak a biztosított állat megóvásához fűződő érdeke megszűnik, vagy a biztosított állat elhullik, a szerződés kisállat- biztosítási része is megszűnik az érdekmúlással vagy az elhullás napjával egyidejűleg. A szerződés írásos felmondása esetén 30 napos felmondási idő lejártával az aktuális számlázási időszak végén szűnik meg a szerződés.