Kiterjesztett Garancia biztosítás

Otthon SOS Garancia Alap biztosítás

Otthon SOS Garancia Médium biztosítás

Otthon SOS Garancia Extra biztosítás 

Otthon SOS Garancia Prémium biztosítás

 

 


Otthon SOS Garancia Alap biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Otthon SOS Garancia Alap biztosítás segítségnyújtási biztosításnak minősülő biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint szerződő között a szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


A biztosítási esemény a biztosított vagyontárgy garanciális jellegű meghibásodásának bekövetkezése (mechanikai, elektronikai vagy elektromos működési zavar) a jótállási idő lejárta után, de a kockázatviselési időtartam alatt. 

Biztosított vagyontárgy: a Biztosított tulajdonában lévő, magáncélú felhasználású, az alábbi tételes listában szereplő elektromos háztartási és szórakoztatóeszköz, amely megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

 • a Biztosított épület berendezésének részét képezi,
 • a gyártó vagy az eladó garanciája már nincs rá érvényben,
 • az eladás napjától számítva nem régebbi 72 hónapnál,
 • új állapotában vették Magyarországon,
 • vásárláskori bruttó értéke eléri a 20 000 Ft-ot, de nem haladja meg az 500 000 Ft-ot*,
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla (blokk) áll róla rendelkezésre.

Háztartási elektromos eszközök: borotva, epilátor, konyhai elszívó, elektromos fogkefe, főző/sütő (beépített és szabadon álló), fűtő (hősugárzó), mérleg (konyhai, személy), hajegyenesítő, hajszárító, hajvágó, hűtőgép, fagyasztó (beépített és szabadon álló), kávéfőző, kenyérpirító, kenyérsütő, konyhai kisgép (turmixgép, robotgép), mikrohullámú sütő, mosógép, szárító, mosogatógép (beépített és szabadon álló), olajsütő, porszívó, vasaló, vízforraló, gőztisztító.
Szórakoztatóelektronikai eszközök: DVD-lejátszó/-felvevő (csak gyári merevlemezzel), blue ray lejátszó, médiaboksz (a beépített merevlemez nélkül), hifikiegészítők, hifilejátszó, otthoni audiorendszer, otthoni házimozi-rendszer, projektor, rádió, rádiós magnó, set top box (jelátalakító), televízió.

A Biztosító szolgáltatása:

 • Élő hangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztencia.
 • Meghibásodott vagyontárgy szervizbe szállítása
  • a 10 kg-nál könnyebb vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként szállítható méretű (40x40x80 cm vagy 20x20x200 cm-nél kisebb méretű) Biztosított vagyontárgynak javítás céljára szervizbe történő szállításáról a Biztosítottnak kell gondoskodnia,
  • egyéb esetben a helyszíni javításról vagy a szükséges szállításról a Biztosító gondoskodik.
  • A Biztosító az utóbbi esetben a szállítás költségeit a biztosítási összeg erejéig átvállalja.
 • A Biztosított tulajdonában lévő, magáncélú felhasználású, (a biztosítási feltételek I. pontjában felsorolt) elektromos háztartási és szórakoztatóeszközök biztosítási esemény kapcsán bekövetkezett meghibásodása, rongálódása esetén a javítás/csere költségeire nyújt fedezetet, aminek során a Biztosító megtéríti a Biztosított vagyontárgy vagy annak bármely része megjavításának észszerű költségeit a maximális biztosítási összegen belül.
 • A biztosítási összeg maximális mértéke az elektromos háztartási és szórakoztatóeszközök esetében max. 500.000 Ft.
 • Észszerű javítási költség a vagyontárgy kárkori értéke. A vagyontárgy kárkori értéke a szolgáltatás időpontjában a Biztosított vagyontárggyal megegyező tulajdonságokkal rendelkező (hasonló gyártmányú, minőségű és tudású) eszköz hazai piaci ára, de legfeljebb a vásárláskori értéke az avultatási tényezőt figyelembe véve.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben.
Nem terjed ki a biztosítás különösen, de nem kizárólag:

 • Asztali telefon, asztali számítógépek és perifériák, fotóeszközök, mp3, mp4 és mp5 lejátszók és tartozékaik, laptop, táblagép, okostelefon, digitális fényképezőgép esetén.
 • További kizárások és mentesülés a Biztosítási feltételek IV. pontjában olvashatók.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


 • Várakozási idő: a Biztosító a Kockázatviselés kezdő időpontjától számított 1 hónapos várakozási időt köt ki.
 • A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
 • Az avultatási tényező a Biztosított vagyontárgy vásárláskori értékére vetítve havi 
  •      0% háztartási nagy- és kisgépek, 
  •      1% szórakoztatóeszközök esetében.
 • A biztosítási összeg maximális mértéke az elektromos háztartási és szórakoztatóeszközök esetében max. 500.000 Ft.

Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete személyesen történő szerződéskötés esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0:00 órája.
A kockázatviselés kezdete távértékesítés keretében (nem személyesen) kötött szerződés esetén a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázat viselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával az aktuális számlázási időszak végén.
 • Ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján 24 órára visszamenő hatállyal.
 • Ha a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal  (ugyfelszolgalat@mvm.hu).

Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal  (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható. 


 

 


Otthon SOS Garancia Médium biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító.


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Otthon SOS Garancia Médium biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


Esemény: 

 • a biztosított vagyontárgy – Különös biztosítási feltételek 1.3.1. pont szerinti – garanciális jellegű meghibásodásának bekövetkezése a jótállási idő lejárta után, de a kockázatviselési tartam alatt,
 • a biztosított vagyontárgynak a biztosított épületből betöréses lopás útján történő eltulajdonítása.

Vagyontárgy:

 • a biztosított épület berendezéseinek részét képezi,
 • a gyártó vagy az eladó garanciája már nincs rá érvényben,
 • az eladás napjától számítva nem régebbi 72 hónapnál,
 • új állapotában vették Magyarországon,
 • vásárláskori bruttó értéke eléri a 20.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 700.000 Ft-ot,
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla (blokk) áll róla rendelkezésre.

Biztosítható készülékek:

 • háztartási elektronikai eszközök,
 • szórakoztatóelektronikai eszközök.

Észszerű javítási költség:

 • a vagyontárgy kárkori értéke (biztosítási összeg),
 • a biztosított vagyontárggyal megegyező tulajdonságokkal rendelkező (hasonló gyártmányú, minőségű és tudású) eszköz hazai piaci ára, de legfeljebb a vásárláskori értéke az avultatási tényezőt figyelembe véve.

A Biztosító szolgáltatása:

 • Biztosítási esemény kapcsán bekövetkezett meghibásodás esetén a javítás/csere költségeire nyújt fedezetet a biztosítási összeg erejéig.
 • Amennyiben a vagyontárgy javítása meghaladja az észszerű költséget, vagy a vagyontárgy javíthatatlan, biztosítja a biztosított vagyontárgy pótlásának költségét, vagy kártalanítást fizet.
 • Betöréses lopás esetén megtéríti az eredeti beszerzési vagy a pótlási számla ellenértékét. 
 • Ha a pótlási számla magasabb, akkor az eredeti beszerzési számla ellenértékét téríti.

Információs asszisztenciaszolgáltatás:

 • probléma azonosítása, segítség az elhárításban,
 • szervizzel történő kapcsolatfelvétel, időpont-egyeztetés,
 • szervizek telefonszámainak, elérhetőségeinek megadása.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


 • Nem terjed ki a szolgáltatás az alábbi eszközökre: asztali telefon, asztali számítógépek és perifériák, fotóeszközök, MP3, MP4 és MP5 lejátszók és tartozékaik, PDA-, PNA-készülékek, egyéb hordozható navigációs készülékek, játékkonzolok, laptop, táblagép, okostelefon, digitális fényképezőgép. 
 • Nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra.
 • Elhasználódásra, a rendeltetésszerű használattal járó kopásra.
 • Esztétikai elemekre és károsodásokra.
 • Vállalkozói tulajdonban lévő vagyontárgyakra.
 • Baleset, rongálódás vagy elvesztés esetére.
 • Elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, földrengés).

A fenti esetekben a Biztosító jogosult megtagadni a teljesítést. További kizárások a Különös biztosítási feltételek 4. pontjában olvashatók.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


 • A biztosítási összeg maximális mértéke a kockázatviselési időszakon belül bruttó 700.000 Ft (önrész levonása nélkül).
 • A kártalanítási összegből a hiba feltárása folyamán felmerült kiszállási és bevizsgálási költség Biztosító által térítendő összegét le kell vonni.
 • Várakozási idő: a kockázatviselés kezdő időpontjától számított 1 hónap.
 • 10 kg-nál könnyebb (40x40x80 cm vagy 20x20x200 cm-nél kisebb méretű) biztosított vagyontárgynak javítás céljára szervizbe történő szállításáról a Biztosítottnak kell gondoskodnia.
 • Egyéb esetben a helyszíni javításról vagy a szükséges szállításról a Biztosító gondoskodik. Az egyedileg (pl. bútorasztalos által) beépített vagy csak a környező bútorzat megbontásával hozzáférhető biztosított vagyontárgy esetén a Biztosítottnak kell gondoskodnia a biztosított vagyontárgy vagy az annak javításához szükséges bútorzat ki- és visszaépítéséről, hozzáférhetővé tételéről.

Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a Biztosító Közreműködőjével egyeztetett módon.
 • A kárrendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.  

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.
A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény tartalmazza.
Kockázatviselési időszak: a kockázatviselés kezdetétől számított egybefüggő 12 hónapos időszak.

A kockázatviselés megszűnik az alábbi esetekben:

 • a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg;
 • ha a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül;
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • a Biztosítottnak a biztosítotti nyilatkozaton megadott hozzájárulásának visszavonása esetén az erre irányadó rendelkezésekben megnevezett határidőben;
 • a biztosítási díjra vonatkozó fizetési késedelem esetén, az esedékességtől számított hatvanadik nap elteltével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A Biztosított a csatlakozási nyilatkozatot 30 napos felmondási határidővel, az aktuális számlázási időszak végére visszavonhatja a Szerződőnél vagy a Közvetítőnél, amely visszavonás az érintett Biztosított biztosítási jogviszonyát megszünteti.


 

 


Otthon SOS Garancia Extra biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az Otthon SOS Garancia Extra biztosítás segítségnyújtási biztosításnak minősülő biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint szerződő között a szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


A biztosítási esemény a biztosított vagyontárgy garanciális jellegű meghibásodásának bekövetkezése (mechanikai, elektronikai vagy elektromos működési zavar) a jótállási idő lejárta után, de a kockázatviselés időtartama alatt, vagy véletlenszerű meghibásodása.

Véletlenszerű károsodás: a Biztosított vagyontárgy véletlenszerű, hirtelen, előre nem láthatóan és módon bekövetkező törése és vízzel vagy egyéb folyadékkal történő érintkezése, amelynek következtében az eszköz nem vész el, de a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik. 

Észszerű javítási költség: a vagyontárgy kárkori értéke. A vagyontárgy kárkori értéke a szolgáltatás időpontjában a Biztosított vagyontárggyal megegyező tulajdonságokkal rendelkező (hasonló gyártmányú, minőségű és tudású) eszköz hazai piaci ára, de legfeljebb a vásárláskori értéke az avultatási tényezőt figyelembe véve.
Biztosított vagyontárgy: a Biztosított tulajdonában lévő, magáncélú felhasználású, a tételes listában szereplő elektromos háztartási és szórakoztatóeszköz, valamint a hordozható számítástechnikai eszköz, amely megfelel az alábbi együttes feltételeknek: 

 • újkori vásárlása Magyarországon történt,  
 • vásárláskori értéke eléri a 20 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 200 000 Ft-ot*,
 • kora (a vásárlás napjától számítva) nem több, mint 24 hónap, 
 • a gyártó/forgalmazó/eladó garanciája vagy szavatossága már nincs érvényben (kivéve törés, beázás esetében),
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla (blokk) áll róla rendelkezésre. 

Háztartási elektromos eszközök: borotva, epilátor, konyhai elszívó, elektromos fogkefe, főző/sütő (beépített és szabadon álló), fűtő (hősugárzó), mérleg (konyhai, személy), hajegyenesítő, hajszárító, hajvágó, hűtőgép, fagyasztó (beépített és szabadon álló), kávéfőző, kenyérpirító, kenyérsütő, konyhai kisgép (turmixgép, robotgép), mikrohullámú sütő, mosógép, szárító, mosogatógép (beépített és szabadon álló), olajsütő, porszívó, vasaló, vízforraló, gőztisztító.
Szórakoztatóelektronikai eszközök: DVD-lejátszó/-felvevő (csak gyári merevlemezzel), blue ray lejátszó, médiaboksz (a beépített merevlemez nélkül), hifikiegészítők, hifilejátszó, otthoni audiorendszer, otthoni házimozi-rendszer, projektor, rádió, rádiós magnó, set top box (jelátalakító), televízió.
Hordozható számítástechnikai eszközök: laptop, táblagép, okostelefon, digitális fényképezőgép.

A Biztosító szolgáltatása:

 • Élő hangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztencia
 • Meghibásodott vagyontárgy szervizbe szállítása /A 10 kg-nál könnyebb vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként szállítható méretű (40x40x80 cm vagy 20x20x200 cm-nél kisebb méretű) Biztosított vagyontárgynak javítás céljára szervizbe történő szállításáról a Biztosítottnak kell gondoskodnia; egyéb esetben a helyszíni javításról vagy a szükséges szállításról a Biztosító gondoskodik. A Biztosító az utóbbi esetben a szállítás költségeit a biztosítási összeg erejéig átvállalja./
 • A biztosítási szolgáltatás a Biztosított vagyontárgyaknak a Biztosítási esemény kapcsán bekövetkezett meghibásodása, rongálódása, valamint véletlenszerű meghibásodása esetén javítás/csere költségeire nyújt fedezetet, aminek során a Biztosító megtéríti a Biztosított vagyontárgy vagy annak bármely része megjavításának észszerű költségeit a maximális biztosítási összegen belül.
 • A biztosítási összeg maximális mértéke az elektromos háztartási és szórakoztatóeszközök esetében max. 500 000 Ft, a hordozható számítástechnikai eszközök esetében max. 200 000 Ft.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


Nem terjed ki a biztosítás azokra a vagyontárgyakra, melyek az előző pontban nem szerepelnek, így különösen: 

 • Asztali telefon, asztali számítógépek és perifériák (nyomtatók, szkennerek, külső merevlemezek stb.), fotóeszközök (kivéve digitális fényképezőgép), mp3, mp4 és mp5 lejátszók és tartozékaik (beleértve iPod), PDA-, PNA-készülékek, egyéb hordozható navigációs készülékek, hordozható DVD-lejátszó, játékkonzolok (Playstation, Xbox, Nintendo Wii stb.). 
 • A Biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben.
 • A kizárások szabályozása azonos az Otthon SOS Garancia Alap biztosítás különös szerződési feltételeiben megnevezett szabályokkal, kárrendezés során ezek az Otthon SOS Garancia Extra biztosítás esetében is irányadók.

További kizárások és mentesülés a Biztosítási feltételek IV. pontjában olvashatók.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


 • Várakozási idő: a Biztosító a Kockázatviselés kezdő időpontjától számított 1 hónapos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
 • Az avultatási tényező a Biztosított vagyontárgy vásárláskori értékére vetítve havi:
  • 0% háztartási nagy- és kisgépek esetében,
  • 1% szórakoztatóeszközök esetében, 
  • 1,6% hordozható számítástechnikai eszközök, nyomtatók, digitális fényképezőgépek esetében (a mobiltelefonokat kivéve);
  • 2,1% a mobiltelefonok esetében.  
 • Önrész: a Biztosított vagyontárgyak garanciadőn túli garanciális jellegű meghibásodása esetén a Biztosító önrészesedést nem alkalmaz, szolgáltatását önrész levonása nélkül teljesíti.
 • A Biztosított vagyontárgyak véletlenszerű károsodása esetén a biztosítás 10%, minimum 10 000 Ft levonásos önrészesedést tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a Biztosító biztosítási eseményenként az önrészesedés alatti kártérítésekre, kártalanításokra nem nyújt szolgáltatást, az önrészesedés összegét meghaladó károkat pedig az önrész levonásával teljesíti.
 • Teljesítési korlát: a Biztosító egy kockázatviselési időszakon belül legfeljebb két biztosítási esemény esetében nyújtja a szolgáltatásait költségvállalással, amely két eseményből egy háztartási elektromos és szórakoztatóeszközök körébe tartozó eszközhöz, egy pedig a hordozható számítástechnikai eszközök körébe tartozó eszközhöz kapcsolódik.
 • A biztosítási összeg maximális mértéke az elektromos háztartási és szórakoztatóeszközök esetében max. 500 000 Ft., a hordozható számítástechnikai eszközök esetében max. 200 000 Ft.

Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete személyesen történő szerződéskötés esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0:00 órája.
A kockázatviselés kezdete távértékesítés keretében (nem személyesen) kötött szerződés esetén a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázat viselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával, az aktuális számlázási időszak végén.
 • Ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján 24 órára visszamenő hatállyal.
 • Ha a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható.

A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).


 

 


Otthon SOS Garancia Prémium biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító.


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Otthon SOS Garancia Prémium biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


Esemény: 

 • a biztosított vagyontárgy – az Otthon SOS Garancia Médium Különös biztosítási feltételek 1.3.1. pont szerinti – garanciális jellegű meghibásodásának bekövetkezése a jótállási idő lejárta után, de a kockázatviselési tartam alatt, vagy az Otthon Garancia Prémium Különös biztosítási feltételek 1.3.1. pont szerinti véletlenszerű meghibásodása,
 • a biztosított vagyontárgynak a biztosított épületből betöréses lopás útján történő eltulajdonítása.

Vagyontárgy: 

 • az Otthon SOS Garancia Médium Különös biztosítási feltételeiben meghatározott elektromos háztartási és szórakoztatóelektronikai eszköz, valamint magáncélú felhasználású, hordozható számítástechnikai eszköz, melynek: 
 • újkori vásárlása Magyarországon történt,
 • vásárláskori bruttó értéke eléri a 20.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 250.000 Ft-ot,
 • a gyártó vagy az eladó garanciája már nincs rá érvényben,
 • az eladás napjától számítva nem régebbi 24 hónapnál,
 • megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla (blokk) áll róla rendelkezésre.

  Észszerű javítási költség:

 • a vagyontárgy kárkori értéke (biztosítási összeg),
 • a biztosított vagyontárggyal megegyező tulajdonságokkal rendelkező (hasonló gyártmányú, minőségű és tudású) eszköz hazai piaci ára, de legfeljebb a vásárláskori értéke az avultatási tényezőt figyelembe véve.

  A Biztosító szolgáltatása:

 • Biztosítási esemény kapcsán bekövetkezett meghibásodás esetén a javítás/csere költségeire nyújt fedezetet a biztosítási összeg erejéig.
 • Amennyiben a vagyontárgy javítása meghaladja az észszerű költséget, vagy a vagyontárgy javíthatatlan, biztosítja a biztosított vagyontárgy pótlásának költségét, vagy kártalanítást fizet.
 • Betöréses lopás esetén megtéríti az eredeti beszerzési vagy a pótlási számla ellenértékét. 
 • Ha a pótlási számla magasabb, akkor az eredeti beszerzési számla ellenértékét téríti.

  Információs asszisztenciaszolgáltatás:

 • probléma azonosítása, segítség az elhárításban,
 • szervizzel történő kapcsolatfelvétel, időpont-egyeztetés,
 • szervizek telefonszámainak, elérhetőségeinek megadása.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító jogosult megtagadni a teljesítést az alábbi esetekben:

 • Nem terjed ki a szolgáltatás az alábbi eszközökre: asztali telefon, asztali számítógépek és perifériák, fotóeszközök, MP3, MP4 és MP5 lejátszók és tartozékaik, PDA-, PNA-készülékek, egyéb hordozható navigációs készülékek, játékkonzolok.
 • Várakozási időn belül bekövetkezett biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki. 

A kizárások alkalmazása azonos az Otthon SOS Garancia Médium biztosítás Különös biztosítási feltételeiben megnevezett szabályokkal.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


 • A biztosítási összeg maximális mértéke egy kockázatviselési időszakon belül az elektromos háztartási és szórakoztatóeszközök esetében bruttó 700.000 Ft, a hordozható számítástechnikai eszközök esetében bruttó 250.000 Ft.
 • A biztosított vagyontárgyak véletlenszerű károsodása esetén a biztosítás 10%, minimum 10.000 Ft levonásos önrészesedést tartalmaz.
 • A kártalanítási összegből a hiba feltárása folyamán felmerült kiszállási és bevizsgálási költség Biztosító által térítendő összegét le kell vonni.
 • Várakozási idő: a kockázatviselés kezdő időpontjától számított 1 hónap.
 • 10 kg-nál könnyebb (40x40x80 cm vagy 20x20x200 cm-nél kisebb méretű) biztosított vagyontárgynak javítás céljára szervizbe történő szállításáról a Biztosítottnak kell gondoskodnia.
 • Egyéb esetben a helyszíni javításról vagy a szükséges szállításról a Biztosító gondoskodik. Az egyedileg (pl. bútorasztalos által) beépített vagy csak a környező bútorzat megbontásával hozzáférhető Biztosított vagyontárgy esetén a Biztosítottnak kell gondoskodnia a Biztosított vagyontárgy vagy az annak javításához szükséges bútorzat ki- és visszaépítéséről, hozzáférhetővé tételéről. Egy kockázatviselési időszakon belül legfeljebb két biztosítási esemény esetében nyújt szolgáltatást: egy háztartási elektromos és szórakoztatóeszközök körébe tartozó, valamint egy hordozható számítástechnikai eszközök körébe tartozó eszközzel kapcsolatos biztosítási eseményre.
 • Az avultatási tényező a biztosított vagyontárgy vásárláskori értékére vetítve havi
  • 0% háztartási nagy- és kisgépek esetében,
  • 1% szórakoztatóeszközök esetében, 
  • 1,6% hordozható számítástechnikai eszközök, nyomtatók, digitális fényképezőgépek esetében (a mobiltelefonokat kivéve);
  • 2,1% a mobiltelefonok esetében.  

Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a Biztosító Közreműködőjével egyeztetett módon.
 • A kárrendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően. 

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.
A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény tartalmazza.
Kockázatviselési időszak: a kockázatviselés kezdetétől számított egybefüggő 12 hónapos időszak.

A kockázatviselés megszűnik az alábbi esetekben:

 • a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg;
 • ha a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül;
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • a Biztosítottnak a biztosítotti nyilatkozaton megadott hozzájárulásának visszavonása esetén az erre irányadó rendelkezésekben megnevezett határidőben;
 • a biztosítási díjra vonatkozó fizetési késedelem esetén, az esedékességtől számított hatvanadik nap elteltével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A Biztosított a csatlakozási nyilatkozatot 30 napos felmondási határidővel, az aktuális számlázási időszak végére visszavonhatja a Szerződőnél vagy a Közvetítőnél, amely visszavonás az érintett Biztosított biztosítási jogviszonyát megszünteti.
A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).