MVM Otthon Digitális Védelem

Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Otthon Digitális Védelem biztosítás különböző pénzügyi veszteségekre vonatkozó biztosítási termék.


Mire terjed ki a biztosítás?


A Biztosító közreműködője élőhangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztenciaszolgáltatást működtet.


Mire terjed ki a biztosítás?


1. MVM Otthon Digitális Védelem Alap csomag

IT - asszisztencia:

 • E-mail-beállítás, úgymint POP3+SMTP, IMAP beállítása Outlook és Thunderbird levelezőkliensekben, valamint böngészőben használt webes felületű levelezőrendszerekben, alapvető segítségnyújtási beállításokban.
 • Internetkapcsolat beállítása, saját router konfigurálása, routerjelszó beállítása. 
 • Általános Office-beállítás támogatás: Outlook, Excel, Word, Power Point.
 • Jogtiszta szoftver telepítése, amennyiben a.) a telepítőmédia (pl. CD) elérhető, b.) a telepítőkészlet a gyártó oldaláról letölthető, forrása ismert.
 • Wifi beállítása, wifirendszer konfigurálása, jelszó, eszközök csatlakoztatása.
 • Tablet beállításai (Android, Windows, iOS – alapbeállítások).
 • Operációs rendszer és csatlakoztatott eszközök (pl. nyomtató, pendrive) telepítése, Windows, MacOS, Linux (alapbeállítások, nyomtatóbeállítások, külső eszközök telepítése).
 • Tablet, laptop, okos telefon otthoni környezetbe illesztése, wifire, televízióra, számítógépre csatlakoztatása, illesztőprogramok telepítése.
 • Új wifihálózat létrehozása: saját wifi konfigurálása, routerjelszó beállítása, wifijelszó beállítása, sebességkorlátozás.
 • Okostelefon-kezelő szoftver telepítése laptopra, tabletre, telepítése a gépen, szinkronizáció.
 • Okostelefon-szinkronizációs kérdések, e-mail-szinkronizáció, új telefonra költöztetés, felhőtárhely-szinkronizáció, névjegy-szinkronizáció, naptár-szinkronizáció.
 • Rosszindulatú programok, vírusok, kémprogramok eltávolítása, vírusfertőzés mértékének beazonosítása, amennyiben lehetséges, karanténba zárása, vírus törlése, lehetőség szerint újratelepítés, további prevenció érdekében vírusirtó szoftver ajánlása.

Jogi asszisztencia: információs bűncselekményekkel, elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatos segítségnyújtás.

Személyazonosság és digitális védelem szolgáltatás: 5 db személyi számítógépen, illetve laptopon és 5 db mobileszközön elérhető, szoftveralapú személyiséglopás elleni digitális védelmi megoldás.

2. MVM Otthon Digitális Védelem Plusz csomag

 • A csomag tartalmazza az Alap csomagot.
 • Bankkártya, kulcsok és hivatalos okmányok pótlása: pótlási költség 50 000 Ft-ig; külföldi asszisztenciaszolgáltatás legfeljebb 150 000 Ft-ig (szállás megszervezése 3 csillagos szállodában és térítése; továbbutazás megszervezése – vonattal, távolsági busszal – és annak térítése 2. osztályon; több mint 6 óra esetén repülőgéppel turistaosztályon).
 • ATM-készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás: a Biztosító megtéríti az elrabolt készpénz összegét és a tranzakcióhoz kapcsolódó banki díjakat legfeljebb 150 000 Ft-ig.
 • Kártyával való visszaélés: a Biztosító megtéríti az olyan, biztosítási eseménynek minősülő, illetéktelen tranzakciók összegét, amelyeket a pénzintézet nem térít meg, 150 000 Ft-ig.

3. MVM Otthon Digitális Védelem Prémium csomag

 • A csomag tartalmazza az Alap és Plusz csomagokat.
 • Adatmentés: a Biztosító megszervezi az adatok helyreállítását az ÁSZF szerinti adattároló eszközök meghibásodása esetében, és 10%, de minimum 10 000 Ft önrész levonásával megtéríti a helyreállítás költségeit a biztosítási összeg keretein belül (legfeljebb 250 000 Ft-ig).

Mire nem terjed ki a biztosítás?


1. Otthon Digitális Védelem Alap csomag


2. MVM Otthon Digitális Védelem Plusz csomag

 • Bankkártya, kulcsok és hivatalos okmányok pótlása: bankkártya közvetlen letiltási, pótlási költségein túlmenő károkra.
 • Őrizetlenül hagyott tárgyak ellopására. Ha a vagyontárgyat felügyelet nélkül hagyott gépjármű utasteréből vagy gépjárművel együtt lopják el.
 • ATM-készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás: készpénzre, amelyet nem a bankkártyával vett fel a Biztosított; a limit összegét meghaladó, bankkártyával felvett készpénzre; csalással vagy megtévesztéssel elvett készpénzre. További kizárások a MVM Otthon Digitális Védelem Alap ügyfél-tájékoztatója és Általános szerződési feltételei  1.1.4.1. és 1.2.4.1. fejezetében olvashatók.
 • Kártyával való visszaélés: ha a visszaélés akkor történt, mielőtt a kártyát a Biztosított átvette; ha a visszaélést a Biztosított követte el, vagy az a bank vagy a fizetési szolgáltató informatikai rendszerének hibája miatt következett be; a banki bejelentési kötelezettség késedelmes vagy nem miatti eseményre.

3. MVM Otthon Digitális Védelem Prémium csomag

 • Adatmentés: a mentést nem a Biztosító partnere végezte; az adathordozó sérülése nem használatkor következett be; az adatvesztés nem rendeltetésszerű használatból ered; az adathordozó nem a Biztosított tulajdona.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


1. Otthon Digitális Védelem Alap csomag

 • IT - asszisztencia: csak telefonon és távoli hozzáférés útján nyújtja a Biztosító; egy kockázatviselési időszakon belül legfeljebb 2 alkalommal, maximum alkalmanként 60 perces időtartamban vehető igénybe.
 • Jogi asszisztencia: telefonos tanácsadás maximum kétszer egy kockázatviselési időszakon belül, alkalmanként maximum 60 perc erejéig.
 • Személyazonosság-védelem: egy alkalommal kérheti a szolgáltatás újbóli aktiválását díjmentesen a Biztosított, ha azt a szerződés tartama alatt megszünteti.

2. MVM Otthon Digitális Védelem Plusz csomag

 • ATM-készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás: kockázatviselési időszakon belül egy egy biztosítási eseményből eredően nyújt szolgáltatást a Biztosító.
 • Kártyával való visszaélés: egy kockázatviselési időszakon belül egy biztosítási eseményből eredően nyújt szolgáltatást a Biztosító.

3. MVM Otthon Digitális Védelem Prémium csomag

 • Adatmentés: a szolgáltatás igénybevétele 30 napos várakozási időhöz kötött.

Hol érvényes a biztosításom?


A biztosítási szolgáltatás világszerte érvényes, kivéve, ahol a Különös Biztosítási Feltételek másként szabályozzák.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


A Biztosított a csatlakozási nyilatkozat megtételekor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt a Biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett, de legalább azokat, amelyekre a Biztosító írásban kérdéseket tett fel.


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítás rendszeres díjfizetésű. A biztosítási díj összegét a Szerződő a Biztosított részére az energiaszolgáltatási díjról kiállított számláján írja elő, amelyet a Biztosított a számla alapján megfizet a Szerződő részére. A biztosítás díja a kockázatviselés kezdetének napján, majd havonta, a kockázatviselés napjával naptárilag megegyező napon válik esedékessé.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


Kockázatviselés létrejötte: írásban vagy szóban tett csatlakozási nyilatkozattal csatlakoztak a csoportos biztosításhoz

a) a Biztosított a Szerződő ügyfélszolgálati irodáiban található csatlakozási nyilatkozat aláírásával és a Szerződőnek való átadásával,

b) a Közvetítő call centeres ügyfélszolgálatán,

c) telefonon szóban tett nyilatkozatban,

d) a Szerződő honlapján online módon tett csatlakozási nyilatkozat által.

Biztosítási időszak: a kockázatviselés kezdetétől számított egybefüggő 12 hónapos időszak.

A kockázatviselés megszűnése:

a) a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg,

b) a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül,

c) ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre,

d) a Biztosítottnak a biztosítotti nyilatkozaton megadott hozzájárulásának visszavonása esetén az erre irányadó rendelkezésekben megnevezett határidőben,

e) a biztosítási díjra vonatkozó fizetési késedelem esetén, az esedékességtől számított hatvanadik nap elteltével.


Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


Távértékesítés keretében történt csatlakozás esetében a Biztosított a biztosítási feltételek kézbesítését követően (ellenkező bizonyításig a kézhezvétel napjának a kiküldés napját követő 4. nap tekintendő) a szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja (14 nap).

Egyéb esetekben a biztosítás 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).