Otthon Digitális Védelem biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Otthon Digitális Védelem Biztosítás különböző pénzügyi veszteségekre vonatkozó biztosítási termék, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint szerződő között a szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


A Biztosító közreműködője élőhangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztenciaszolgáltatást működtet. Biztosító közreműködője élőhangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztencia-szolgáltatást működtet. Az MVM Otthon Digitális Védelem Prémium Plusz módozat az Alap, a Plusz és a Prémium fedezeteit is tartalmazza, az alábbiak szerint:

1. MVM Otthon Digitális Védelem Alap csomag

IT - asszisztencia:

 • E-mail-beállítás, úgymint POP3+SMTP, IMAP beállítása Outlook és Thunderbird levelezőkliensekben, valamint böngészőben használt webes felületű levelezőrendszerekben, alapvető segítségnyújtási beállításokban.
 • Internetkapcsolat beállítása, saját router konfigurálása, routerjelszó beállítása. 
 • Általános Office-beállítás támogatás: Outlook, Excel, Word, Power Point.
 • Jogtiszta szoftver telepítése, amennyiben a.) a telepítőmédia (pl. CD) elérhető, b.) a telepítőkészlet a gyártó oldaláról letölthető, forrása ismert.
 • Wifi beállítása, wifirendszer konfigurálása, jelszó, eszközök csatlakoztatása.
 • Tablet beállításai (Android, Windows, iOS – alapbeállítások).
 • Operációs rendszer és csatlakoztatott eszközök (pl. nyomtató, pendrive) telepítése, Windows, MacOS, Linux (alapbeállítások, nyomtatóbeállítások, külső eszközök telepítése).
 • Tablet, laptop, okos telefon otthoni környezetbe illesztése, wifire, televízióra, számítógépre csatlakoztatása, illesztőprogramok telepítése.
 • Új wifihálózat létrehozása: saját wifi konfigurálása, routerjelszó beállítása, wifijelszó beállítása, sebességkorlátozás.
 • Okostelefon-kezelő szoftver telepítése laptopra, tabletre, telepítése a gépen, szinkronizáció.
 • Okostelefon-szinkronizációs kérdések, e-mail-szinkronizáció, új telefonra költöztetés, felhőtárhely-szinkronizáció, névjegy-szinkronizáció, naptár-szinkronizáció.
 • Rosszindulatú programok, vírusok, kémprogramok eltávolítása, vírusfertőzés mértékének beazonosítása, amennyiben lehetséges, karanténba zárása, vírus törlése, lehetőség szerint újratelepítés, további prevenció érdekében vírusirtó szoftver ajánlása.

Jogi asszisztencia: információs bűncselekményekkel, elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatos segítségnyújtás.

Személyazonosság és digitális védelem szolgáltatás: 5 db személyi számítógépen, illetve laptopon és 5 db mobileszközön elérhető, szoftveralapú személyiséglopás elleni digitális védelmi megoldás.

2. MVM Otthon Digitális Védelem Plusz csomag

 • A csomag tartalmazza az Alap csomagot.
 • Bankkártya, kulcsok és hivatalos okmányok pótlása: pótlási költség 50 000 Ft-ig; külföldi asszisztenciaszolgáltatás legfeljebb 150 000 Ft-ig (szállás megszervezése 3 csillagos szállodában és térítése; továbbutazás megszervezése – vonattal, távolsági busszal – és annak térítése 2. osztályon; több mint 6 óra esetén repülőgéppel turistaosztályon).
 • ATM-készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás: a Biztosító megtéríti az elrabolt készpénz összegét és a tranzakcióhoz kapcsolódó banki díjakat legfeljebb 150 000 Ft-ig.
 • Kártyával való visszaélés: a Biztosító megtéríti az olyan, biztosítási eseménynek minősülő, illetéktelen tranzakciók összegét, amelyeket a pénzintézet nem térít meg, 150 000 Ft-ig.

3. MVM Otthon Digitális Védelem Prémium csomag

 • A csomag tartalmazza az Alap és Plusz csomagokat.
 • Adatmentés: a Biztosító megszervezi az adatok helyreállítását az ÁSZF szerinti adattároló eszközök meghibásodása esetében, és 10%, de minimum 10 000 Ft önrész levonásával megtéríti a helyreállítás költségeit a biztosítási összeg keretein belül (legfeljebb 250 000 Ft-ig).

4. MVM Otthon Digitális Védelem Prémium Plusz csomag

 • Az MVM Otthon Digitális Védelem Prémium Plusz csomag az Alap, a Plusz és a Prémium csomagok fedezeteit is tartalmazza, magasabb szolgáltatási limitösszeggel.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


1. Otthon Digitális Védelem Alap csomag

 • IT - asszisztencia: a biztosító nem szavatolja, hogy a javasolt vírusirtó a biztosított számítástechnikai eszközei tekintetében teljes védelmet nyújt.
 • Jogi asszisztencia: utólagos, a telefonos konzultációt követő egyeztetésre, nem általános jogi előírások ismertetésére.
 • További kizárások a MVM Otthon Digitális Védelem Alap ügyfél-tájékoztatója és Általános szerződési feltételei  1.1.4.1. és 1.2.4.1. fejezetében olvashatók.

2. MVM Otthon Digitális Védelem Plusz csomag

 • Bankkártya, kulcsok és hivatalos okmányok pótlása: bankkártya közvetlen letiltási, pótlási költségein túlmenő károkra.
 • Őrizetlenül hagyott tárgyak ellopására. Ha a vagyontárgyat felügyelet nélkül hagyott gépjármű utasteréből vagy gépjárművel együtt lopják el.
 • ATM-készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás: készpénzre, amelyet nem a bankkártyával vett fel a Biztosított; a limit összegét meghaladó, bankkártyával felvett készpénzre; csalással vagy megtévesztéssel elvett készpénzre. További kizárások a MVM Otthon Digitális Védelem Alap ügyfél-tájékoztatója és Általános szerződési feltételeiben olvashatók.
 • Kártyával való visszaélés: ha a visszaélés akkor történt, mielőtt a kártyát a Biztosított átvette; ha a visszaélést a Biztosított követte el, vagy az a bank vagy a fizetési szolgáltató informatikai rendszerének hibája miatt következett be; a banki bejelentési kötelezettség késedelmes vagy nem miatti eseményre.

3. MVM Otthon Digitális Védelem Prémium csomag

 • Adatmentés: a mentést nem a Biztosító partnere végezte; az adathordozó sérülése nem használatkor következett be; az adatvesztés nem rendeltetésszerű használatból ered; az adathordozó nem a Biztosított tulajdona.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


1. Otthon Digitális Védelem Alap csomag

 • IT - asszisztencia: csak telefonon és távoli hozzáférés útján nyújtja a Biztosító; egy kockázatviselési időszakon belül legfeljebb 2 alkalommal, maximum alkalmanként 60 perces időtartamban vehető igénybe.
 • Jogi asszisztencia: telefonos tanácsadás maximum kétszer egy kockázatviselési időszakon belül, alkalmanként maximum 60 perc erejéig.
 • Személyazonosság-védelem: egy alkalommal kérheti a szolgáltatás újbóli aktiválását díjmentesen a Biztosított, ha azt a szerződés tartama alatt megszünteti.

2. MVM Otthon Digitális Védelem Plusz csomag

 • ATM-készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás: kockázatviselési időszakon belül egy egy biztosítási eseményből eredően nyújt szolgáltatást a Biztosító.
 • Kártyával való visszaélés: egy kockázatviselési időszakon belül egy biztosítási eseményből eredően nyújt szolgáltatást a Biztosító.

3. MVM Otthon Digitális Védelem Prémium csomag

 • Adatmentés: a szolgáltatás igénybevétele 30 napos várakozási időhöz kötött.

Hol érvényes a biztosításom?


A biztosítási szolgáltatás világszerte érvényes, kivéve, ahol a Különös Biztosítási Feltételek másként szabályozzák.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


A Biztosított a csatlakozási nyilatkozat megtételekor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt a Biztosítóval közölni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett, de legalább azokat, amelyekre a Biztosító írásban kérdéseket tett fel.

Az Otthon SOS Digitális Védelem biztosítás bármely módozata szerint bekövetkezett biztosítási esemény bejelentésére szolgáló, 24 órán keresztül elérhető telefonszám a következő: +36 1 465 3689.

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítás rendszeres díjfizetésű. A biztosítási díj összegét a Szerződő a Biztosított részére az energiaszolgáltatási díjról kiállított számláján írja elő, amelyet a Biztosított a számla alapján megfizet a Szerződő részére. A biztosítás díja a kockázatviselés kezdetének napján, majd havonta, a kockázatviselés napjával naptárilag megegyező napon válik esedékessé.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


Kockázatviselés létrejötte: írásban vagy szóban tett csatlakozási nyilatkozattal csatlakoztak a csoportos biztosításhoz

a) a Biztosított a Szerződő ügyfélszolgálati irodáiban található csatlakozási nyilatkozat aláírásával és a Szerződőnek való átadásával,

b) a Közvetítő call centeres ügyfélszolgálatán,

c) telefonon szóban tett nyilatkozatban,

d) a Szerződő honlapján online módon tett csatlakozási nyilatkozat által.

Biztosítási időszak: a kockázatviselés kezdetétől számított egybefüggő 12 hónapos időszak.

A kockázatviselés megszűnése:

a) a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg,

b) a Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül,

c) ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre,

d) a Biztosítottnak a biztosítotti nyilatkozaton megadott hozzájárulásának visszavonása esetén az erre irányadó rendelkezésekben megnevezett határidőben,

e) a biztosítási díjra vonatkozó fizetési késedelem esetén, az esedékességtől számított hatvanadik nap elteltével.


Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


Távértékesítés keretében történt csatlakozás esetében a Biztosított a biztosítási feltételek kézbesítését követően (ellenkező bizonyításig a kézhezvétel napjának a kiküldés napját követő 4. nap tekintendő) a szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja (14 nap).

Egyéb esetekben a biztosítás 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).