Otthon Gondoskodás baleset-biztosítás

Csoportos baleset-biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.


Milyen típusú biztosításról van szó?


A csoportos baleset-biztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt szolgáltatást az ott meghatározott módon és mértékben.


Mire terjed ki a biztosítás?


 • Balesetből eredő, a baleset bekövetkeztétől számított egy éven belüli halál.
 • Balesetből eredő testi sérülés, mely maradandó (végleges) egészségkárosodással jár.
 • Balesetből eredő műtét.
 • Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés.
 • Balesetből eredő, egy éven belüli, orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg ellátás.
 • Balesetből eredő költségek megfizetése, amiket a biztosított számlával tud igazolni (pl.: személyes vagyontárgyakban keletkezett károk, károsodott személyi okmány, szemüveg, kontaktlencse).
 • Balesetből eredő égési sérülés.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


A biztosítás alapján nem térülnek pl.: rándulás, megemelés; nem balesettel összefüggő fertőzés; betegségek.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


A Biztosító nem fizet pl.:

 • súlyosan gondatlan vagy jogellenes magatartással összefüggésben bekövetkezett balesetek esetén;
 • kábítószer vagy bódító hatású anyag, továbbá nem orvos által előírt gyógyszer fogyasztása miatti tudatzavar vagy a belátási képesség csökkenése miatt bekövetkező eseményekre;
 • a motoros járművek versenyén, valamint országos és nemzetközi síugró, bob, síbob versenyeken (edzéseiken) a nézőt érő balesetekre, ideértve a teszt-túrákat és a rally versenyeket is.

Hol érvényes a biztosításom?


A biztosítás bárhol bekövetkező biztosítási eseményekre kiterjed. A biztosítás bárhol bekövetkező biztosítási eseményekre kiterjed.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 • Biztosítási esemény mielőbbi bejelentése.
 • Biztosítási eseménnyel kapcsolatos bizonylatok megőrzése és eljuttatása a Biztosítóhoz.
 • Kárbejelentő formanyomtatvány kitöltése és eljuttatása a Biztosítóhoz.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


 • A biztosítás első díja a kockázatviselés első hónapjának 1. napján esedékes, minden későbbi díj pedig annak a naptári hónapnak az 1. napján, amelyre a díj vonatkozik.
 • A biztosítási díjat a Szerződő részére kell megfizetni a Szerződő által kiállított számlán, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A Biztosítók kockázatviselése a Biztosítottnak a biztosítási szerződésbe való belépésének időpontjától függően:

 • adott naptári hónap 15. napjáig megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a következő naptári hónap első napján 0 óra,
 • adott naptári hónap 15. napja után megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a csatlakozási nyilatkozat hónapját követő második hónap első napján 0 óra.

Az utolsó biztosítási időszak annak a három hónapos időszaknak az első napján 0 órakor kezdődik, amely hónapban a Biztosító kockázatviselése megszűnik, és ugyanennek a három hónapos időszaknak az utolsó napján 24 óráig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A biztosítás a Szerződőhöz intézett írásos nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) szüntethető meg, a Biztosító kockázatviselése az aktuális biztosítási időszak utolsó hónapjának utolsó napján 24 órakor véget ér.


 

Csoportos számlavédelmi biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.


Milyen típusú biztosításról van szó?


A csoportos számlavédelmi biztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt szolgáltatást az ott meghatározott módon és mértékben.


Mire terjed ki a biztosítás?


 • Biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, betegségből vagy balesetből eredő 30 napot meghaladó folyamatos betegállományára.
 • Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkezett, 30 napot meghaladó regisztrált munkanélküliként vagy álláskeresőként nyilvántartásba vételére.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


Keresőképtelenség biztosítás esetén:

 • Anyasággal összefüggő keresőképtelenségre (kivéve a balesetből eredő keresőképtelenséget).
 • Olyan keresőképtelenségre, amely alatt a Biztosított jövedelemszerző tevékenységet folytat.
 • Olyan keresőképtelenségre, amely a kockázatviselés kezdetekor már fennállt.
 • A kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegségekre.

Munkanélküliség biztosítást esetén:

 • A nem munkaviszonyban álló Biztosítottakra.
 • A munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett megszűnésére.
 • A munkaviszonynak próbaidő alatti megszűnésére.
 • Határozott tartamú munkaviszonyra.
 • Olyan Biztosítottra, aki munkaviszonnyal bár rendelkezett, de a munkaviszony megszűnését megelőző 6 hónap során a munkavégzése – a táppénz kivételével – szünetelt.
 • Munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra.
 • Munkáltató általi rendes felmondása öregségi- vagy rokkantság miatti nyugdíjazás esetén.
 • A Biztosított munkaviszonyának megszűnésére, ha azt a munkáltató a biztosítás kezdete előtt már írásban közölte vagy bejelentette.
 • Arra a munkanélküliségi időszakra, amely a kockázatviselés kezdetekor már fennállt.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


 • A Biztosító a biztosítási csomagok függvényében a szolgáltatás összegét limitálja;
 • A Biztosító egy biztosítási esemény kapcsán a szolgáltatást 6 hónapban, míg a tartam alatt 12 hónapban korlátozza;
 • A Biztosító munkanélküliség és keresőképtelenség biztosításnál 30 nap önrészt alkalmaz;
 • A Biztosító munkanélküliség biztosításnál 90 nap várakozási időt alkalmaz;
 • Számlavédelmi biztosítás vonatkozásában Biztosított az a természetes személy lehet, akinek a csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontjában életkora 18 és 64 év között van.

Hol érvényes a biztosításom?


A világ bármely országában, kivéve a munkanélküliség kockázatot, amely csak Magyarország területére korlátozódik.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 • Biztosítási esemény mielőbbi bejelentése.
 • Biztosítási eseménnyel kapcsolatos bizonylatok megőrzése és eljuttatása a Biztosítóhoz.
 • Kárbejelentő formanyomtatvány kitöltése és eljuttatása a Biztosítóhoz.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


 • A biztosítás első díja a kockázatviselés első hónapjának 1. napján esedékes, minden későbbi díj pedig annak a naptári hónapnak az 1. napján, amelyre a díj vonatkozik.
 • A biztosítási díjat a Szerződő részére kell megfizetni, a Szerződő által kiállított számlán, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A Biztosítók kockázatviselése a Biztosítottnak a biztosítási szerződésbe való belépésének időpontjától függően:

 • adott naptári hónap 15. napjáig megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a következő naptári hónap első napján 0 óra,
 • adott naptári hónap 15. napja után megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a csatlakozási nyilatkozat hónapját követő második hónap első napján 0 óra.

Az utolsó biztosítási időszak annak a három hónapos időszaknak az első napján 0 órakor kezdődik, amely hónapban a Biztosító kockázatviselése megszűnik, és ugyanennek a három hónapos időszaknak az utolsó napján 24 óráig tart.


Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A biztosítás a Szerződőhöz intézett írásos nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) szüntethető meg, a Biztosító kockázatviselése az aktuális biztosítási időszak utolsó hónapjának utolsó napján 24 órakor véget ér.