Otthon SOS Komfort biztosítás

Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító.


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az Otthon SOS Komfort biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


I.    Vészhelyzeti biztosítási csomag 
A Biztosító szolgáltat vészhelyzet esetén, ha a Biztosított épület gépészeti, műszaki berendezései meghibásodnak, vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következményeként jelentkezik olyan helyzet, körülmény, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében (pl. csőtörés, elektromos zárlat, csatornadugulás, kulcs zárba törése).

A Biztosító szolgáltatása: 
A bekövetkezett vészhelyzet elhárításának megszervezése és annak költségeinek viselése az alábbi vészelhárítási szolgáltatási szakmakörökben:

 • villanyvezeték-szerelés,
 • vízvezeték-szerelés,
 • gázvezeték-szerelés,
 • duguláselhárítás,
 • üvegezés,
 • zárszerelés.

Szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült költségeit – nevezetesen egyszeri kiszállási díj, rezsióradíj, anyagköltség – biztosítási eseményenként bruttó 100 000 Ft-ig viseli a Biztosító.

 • Élő hangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztencia.
 • A Biztosító vállalja, hogy biztosítási esemény bekövetkeztekor a bejelentéstől számított 4 órán belül a helyszínre küldi a segélyszolgálatot (megfelelő szakiparost). 

II.    Túlfeszültség biztosítási csomag 
A Biztosító szolgáltat, ha a Biztosított épületben levő háztartási elektromos berendezések bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt túlfeszültség (240 V feletti feszültség) miatt károsodnak, azaz a háztartási elektromos berendezések üzemképtelenné válnak (hardverhiba), ha a túlfeszültség tényét a bevizsgálást végző szerviz igazolja. 

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A biztosítás keretében a Biztosító biztosítási összeget térít. A Biztosító a háztartási elektromos berendezések javításának vagy totálkár esetén pótlásának költségét téríti meg számla ellenében, maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint biztosítási összegig. 
 • A túlfeszültség szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, esetenként bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint összeghatárig. 

III.    Áramkimaradás miatti fagyasztókészülék-leolvadás biztosítási csomag 
A Biztosító szolgáltat, ha a Biztosított épületben levő fagyasztószekrényben, mélyhűtő ládában 0 °C hőmérséklet alatt tárolt élelmiszerek bizonyítottan az áramszolgáltató hibájából történt, előre be nem jelentett áramkimaradás következtében megromlanak, ha az áramkimaradás tényét és időtartamát a kockázatviselés helye szerint illetékes áramszolgáltató igazolja. 

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A biztosítás keretében a Biztosító biztosítási összeget térít. A Biztosító a károsodott élelmiszer kiskereskedelmi beszerzési árát, de legfeljebb bruttó 100.000 Ft, azaz százezer forint összeget térít biztosítási eseményenként.
 • A fagyasztó-leolvadás szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, esetenként bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint összeghatárig. 

IV.    Csőtörés esetén elfolyt víz költségének megtérítése csomag
A Biztosító szolgáltat, ha a Biztosított épületben bekövetkezett csőtörés miatt vízelfolyás történt.

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A Biztosító a csőtörésben elfolyt víz értékét és a kapcsolódó csatornahasználati díjak összegét téríti meg, legfeljebb bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint összegig biztosítási eseményenként.
 • A csőtörés esetén elfolyt víz szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe, maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint/esemény összeghatárig.

V.    Besurranás, trükkös lopás 

 1. Besurranás, trükkös lopás
  Biztosítási esemény az általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak eltulajdonítása oly módon, hogy az elkövető a nyitva hagyott nyílászárón keresztül vagy a Biztosított megtévesztésével, kitalált indokkal jut be a Biztosított épületbe, amelyben eközben otthon tartózkodnak.
 2. Kórházi lopás
  Biztosítási eseménynek minősül, ha a Biztosított kórházi ellátása idején és helyén a Biztosított általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyait jogtalanul eltulajdonítják.
 3. Iskolai lopás
  Biztosítási esemény a Biztosított 6–15 éves korú gyermeké(ei)nek iskolai tartózkodása idején és helyén bekövetkezett, általános háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó biztosított vagyontárgyaira elkövetett lopással okozott kár.
 4. Általános háztartási ingóság: mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a Biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak, így különösen például:
 • berendezési tárgyak: bútorok, szőnyegek, függönyök, világítótestek;
 • híradástechnikai készülékek, IT-eszközök (laptop, tablet, okostelefon), hobbieszközök (pl. sportfelszerelés, kerékpár stb.) bruttó 250 000 Ft egyedi érték alatt;
 • ruházat;
 • készpénz;
 • minden egyéb ingóság, amely nem minősül épületnek, műértéknek, nagy értékű ingóságnak, ékszernek, drágakőnek, értékpapírnak, vállalkozói tulajdonnak.

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A Biztosító megtéríti az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint értékben, készpénz esetén 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint értékben.
 • Ha a vagyontárgy beszerzési értéke és a beszerzés időpontja az újkori beszerzést igazoló, a Biztosított nevére szóló eredeti számlával nem igazolt, a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az általa – az azonos alapfunkciót ellátó átlagos minőségű dolog átlagos magyarországi egyéves használt értékének alapján – meghatározott összeget (továbbiakban: átlagos használt érték) vegye figyelembe a térítés megállapításakor. A használt érték összegét a Biztosító jogosult meghatározni.
 • A Biztosító egy kockázatviselési időszakon belül csak egy biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást. Egy biztosítási időszakban bekövetkezett több biztosítási esemény bejelentése esetén a Biztosító az időben korábban bekövetkezett biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást.

VI.    Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítási csomag
Biztosítási eseménynek minősül, ha 

 • a Biztosított épülethez tartozó kaputelefon rendszer(ek)ben vandalizmussal szemmel látható kárt okoznak, ha az okozott kár a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi; 
 • a Biztosított épület telkén belül telepített dísz- és haszonnövényekben vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják; 
 • a Biztosított épületben elhelyezett, szabadon álló építményekben (rögzített lámpatestek, padok, játszótéri gyerekjátékok) vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják; 
 • a Biztosított épületre rögzített riasztórendszerben, biztonsági kamerában, elektromos kapumozgató szerkezetekben, bejárati ajtóban vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják; 
 • a Biztosított épület külső homlokzatán graffitival kárt okoznak;
 • a Biztosított épület falához rögzített antennában, csatornarendszerben, klímaberendezésben vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják, 
 • általános háztartási ingóságnak minősülő, kültéri vagyontárgyakban (kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, kerti gyerekjáték, mobil medence, napközben átmenetileg a lakáson kívül tartott kerékpár, babakocsi) vandalizmussal kárt okoznak, vagy azokat eltulajdonítják.

A Biztosító szolgáltatása: 

 • A Biztosító megtéríti az eltulajdonított vagyontárgyak használt értékét, illetve a vandalizmussal okozott kár helyreállítási költségét maximum bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint értékben. 
 • Ha a vagyontárgy beszerzési értéke és a beszerzés időpontja az újkori beszerzést igazoló, a Biztosított nevére szóló eredeti számlával nem igazolt, a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az általa – az azonos alapfunkciót ellátó átlagos minőségű dolog átlagos magyarországi egyéves használt értékének alapján – meghatározott összeget (továbbiakban: átlagos használt érték) vegye figyelembe a térítés megállapításakor. A használt érték összegét a Biztosító jogosult meghatározni.
 • A Biztosító egy kockázatviselési időszakon belül csak egy biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást. Egy biztosítási időszakban bekövetkezett több biztosítási esemény bejelentése esetén a Biztosító az időben korábban bekövetkezett biztosítási eseményre teljesít szolgáltatást. 

VII.    Bankkártya, okmányok és kulcsok pótlása
A Biztosító szolgáltat a Biztosított bankkártyáinak és egyéb biztosított vagyontárgyaknak a Biztosítottól való egyidejű ellopása, elrablása vagy a Biztosított által való elvesztése esetén. 

A Biztosító szolgáltatása: 

 • Pótlási költségek. A szolgáltatás fedezi az összes költséget, amely a Biztosítottnál a Bankkártya/Bankkártyák pótlásával és letiltásával, a kulcsok újbóli elkészítésével és az okmányok újbóli kibocsátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen költségeket a biztosító legfeljebb 50 000 Ft összegig vállalja, az ezt meghaladó költségek a Biztosítottat terhelik.
 • A Biztosító a térítést kizárólag a Biztosított nevére kiállított számla, banki, okmányirodai, oktatási intézményi igazolás ellenében teljesíti.
 • Nem téríti meg a Biztosító a Bankkártya elvesztése, ellopása miatt fentieken kívül bekövetkezett, a közvetlen letiltási, pótlási költségeken túlmenő károkat, felmerülő költségeket, a dokumentumok jogtalan használatából eredő károkat.
 • Külföldi asszisztenciaszolgáltatás, szállás és továbbutazás költségei 
 • Ha a biztosítási esemény külföldön következik be, a telefonos asszisztencián keresztül a Biztosított kérésére a Biztosító megadja számára a helyi magyar nagykövetség, helyi rendőrség elérhetőségét, illetve általános eljárási tanácsokat nyújthat. 
 •  Ha a biztosítási esemény kapcsán a Biztosított szállásfoglalása vagy továbbutazása a dokumentumai hiánya miatt nem lehetséges, a Biztosító a szállás és a továbbutazás költségeit legfeljebb összesen 150 000 Ft összegig vállalja.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


I.    Vészhelyzeti biztosítási csomag 
Nem terjed ki a biztosítási védelem, ha a vészhelyzet:
a) bármilyen háborús eseménnyel, tüntetéssel, felvonulással, terrorakcióval vagy belső zavargással, valamint bármilyen katonai vagy rendőri akcióval, vagy
b) nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményekkel, vagy
c) természeti katasztrófával összefüggésben következik be.

II.    Túlfeszültség biztosítási csomag 

A biztosítás nem vonatkozik:
a)    a Biztosított hibájából, 
b)    légköri kisülések (villámok)
c)    elektrosztatikus feltöltődések kisüléséből (ESD) keletkező túlfeszültségek miatti meghibásodásokra.

III.    Áramkimaradás miatti fagyasztókészülék-leolvadás biztosítási csomag 

A biztosítás nem vonatkozik arra az esetre, ha az élelmiszerek megromlása a készülék műszaki hibájából vagy gondatlan használatából ered. Nem téríti meg a Biztosító a kárt, ha az a fagyasztókészülék vagy az Biztosított épület elektromos hálózatának hibájából ered. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki továbbá a káresemény időpontjában már lejárt szavatosságú készletekre.

IV.    Csőtörés esetén elfolyt víz költségének megtérítése csomag
A Biztosító kötelezettségvállalása nem vonatkozik az alábbiakra: 

 • a Biztosítottnak a káreseménnyel egyidejű átlagos vízfogyasztásának értékére,
 • a káreseménnyel egyidejűleg öntözésre vagy medencefeltöltésre felhasznált víz értékére,
 • a Biztosított gondatlanságából származó károkra (kifejezetten, de nem kizárólag a téli fagytalanítás elmaradása miatti károk).

V.    Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítási csomag

A Biztosító kötelezettségvállalása nem vonatkozik arra az esetre, ha a károsodott vagyontárgyakat 150 cm magas kerítésnél alacsonyabb kerítéssel ellátott vagy nem lezárt kertekben, udvarokban tárolják.

VI.    Bankkártya, okmányok és kulcsok pótlása

Jelen kockázat alkalmazásában az Általános szerződési feltételekben meghatározott kizárásokon túl a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki:
a)    az őrizetlenül hagyott tárgyak ellopására;
b)    arra az esetre, ha a vagyontárgyat felügyelet nélkül hagyott gépjármű utasteréből vagy gépjárművel együtt lopják el.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


I.    Vészhelyzeti biztosítási csomag 

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (a Biztosító által átvállalt költség az egyszeri kiszállási díj, a rezsióradíj, az anyagköltség).
 • A Biztosító a vészelhárítási költségek körében kizárólag a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállításához szükséges, az eredetivel megegyező fajtájú, kategóriájú szerelvények, továbbá anyagok költségét vállalja az előre meghatározott biztosítási összeg erejéig.
 • A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe. 

II.    Túlfeszültség biztosítási csomag 

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (elektromos berendezés javítása, totálkárra pótlás).
 • A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe. 

III.    Áramkimaradás miatti fagyasztókészülék- leolvadás biztosítási csomag 

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (károsodott élelmiszer kiskereskedelmi beszerzési ára).
 • A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe.

IV.    Csőtörés esetén elfolyt víz költségének megtérítése csomag

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (kapcsolódó csatornahasználati díjak).
 • A szolgáltatás a biztosítás hatálya alatt korlátlan számban vehető igénybe. 

V.    Besurranás, trükkös lopás 

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény vagyontárgyra; 50.000 Ft/esemény készpénzre.
 • Egyszer vehető igénybe a kockázatviselés időszakon belül.

VI.    Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítási csomag

 • Limit: bruttó 100 000 Ft/esemény (vagyontárgyra)
 • Egyszer vehető igénybe a kockázatviselés időszakon belül.

VII.    Bankkártya, okmányok és kulcsok pótlása

 • Limit:
  • pótlás, letiltás esetén max. 50.000 Ft;
  • külföldi asszisztenciánál szállás- és továbbutazás költsége max. 150.000 Ft (3*-os szállodában, max. 2 éjszakára; továbbutazás 2. osztályon/turistaosztályon.
 • Egy biztosítási időszakon belül egyszer vehető igénybe.

Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • A kártérítési (szolgáltatási) igényt alátámasztó dokumentumokat, számlákat, számviteli bizonylatokat, szakvéleményeket, jegyzőkönyveket, fényképeket, egyéb, a kártérítési összeg megállapításához szükséges adatokat kell megadni.

Otthon SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (home-digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.
A kockázat viselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával, az aktuális számlázási időszak végén.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal.
 • A Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül.
 • Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).
Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható.